Xuất khẩu dệt may đạt gần 16 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu dệt may 6 tháng qua của Việt Nam đã tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, vượt qua Trung Quốc và đứng đầu về tốc độ tăng trưởng trong ba quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới.

Xuất khẩu dệt may Việt Nam 6 tháng đã đạt gần 16 tỷ USD, tăng 5% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, điểm sáng xuất khẩu dệt may Việt Nam là tại thị trường Mỹ khi vươn lên đứng đầu thị phần xuất khẩu hàng may mặc.

Đồng thời, ta cũng vượt qua Trung Quốc và đứng đầu về tốc độ tăng trưởng trong ba quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới.

Việt Nam vượt qua Trung Quốc và đứng đầu về tốc độ tăng trưởng trong ba quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới.

Việt Nam vượt qua Trung Quốc và đứng đầu về tốc độ tăng trưởng trong ba quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới.

Thời điểm này, đa phần các doanh nghiệp may đã đủ đơn hàng đến tháng 9, tháng 10 và đang đàm phán đơn hàng cho giai đoạn tiếp theo. Ngành sợi nửa đầu năm nay có nhiều khởi sắc so với cùng kỳ năm trước, số lỗ đã giảm rất sâu khoảng 70% - 80%.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/xuat-khau-det-may-dat-gan-16-ty-usd-244874.htm