Đại hội thảo luận, cho ý kiến về các nội dung quan trọng trong văn kiện

Đại hội thảo luận, cho ý kiến về các nội dung quan trọng trong văn kiện

Sáng 27-1, tiếp tục chương trình làm việc Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đại hội làm việc tại hội...
Kết nối Teleheath quản lý và điều hành chăm sóc sức khỏe đại biểu dự Đại hội Đảng

Kết nối Teleheath quản lý và điều hành chăm sóc sức khỏe đại biểu dự Đại hội Đảng

Đại biểu thảo luận các nội dung trong văn kiện

Đại biểu thảo luận các nội dung trong văn kiện

Hôm nay 27-1, Đại hội XIII của Đảng dành cả ngày để thảo luận các văn kiện trình tại Đại hội

Hôm nay 27-1, Đại hội XIII của Đảng dành cả ngày để thảo luận các văn kiện trình tại Đại hội

Hội Luật gia Sơn La đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Hội Luật gia Sơn La đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tại Đại hội XIII của Đảng

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tại Đại hội XIII của Đảng

Tạo môi trường thuận lợi để nhân dân phát triển tài năng, sức sáng tạo, mang lại lợi ích cho đất nước

Tạo môi trường thuận lợi để nhân dân phát triển tài năng, sức sáng tạo, mang lại lợi ích cho đất nước

Nâng cao vị thế cầm quyền của Đảng

Nâng cao vị thế cầm quyền của Đảng

Dựa vào tài nguyên trí tuệ để xây dựng các chiến lược phát triển Thủ đô

Dựa vào tài nguyên trí tuệ để xây dựng các chiến lược phát triển Thủ đô

Cụ thể hóa chiến lược phát triển đất nước gắn với động lực phát triển từng vùng, từng địa phương

Cụ thể hóa chiến lược phát triển đất nước gắn với động lực phát triển từng vùng, từng địa phương

Chỉ số niềm tin của người dân vào Đảng ở mức cao

Vận động kiều bào đóng góp trí tuệ, tài năng, nguồn lực xây dựng đất nước

Vận động kiều bào đóng góp trí tuệ, tài năng, nguồn lực xây dựng đất nước

Khai mạc Đại hội XIII của Đảng thu hút báo nước ngoài

Khai mạc Đại hội XIII của Đảng thu hút báo nước ngoài

Hà Nội hướng tới đô thị xanh, thông minh, là thành phố kết nối toàn cầu

Hà Nội hướng tới đô thị xanh, thông minh, là thành phố kết nối toàn cầu

Ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII, đại biểu thảo luận về các Văn kiện Đại hội

Ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII, đại biểu thảo luận về các Văn kiện Đại hội

ASEAN - Nga tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất và hiệu quả hơn

ASEAN - Nga tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất và hiệu quả hơn

Đại biểu Hà Tĩnh tin tưởng vào sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII

Các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận các văn kiện Đại hội

Các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận các văn kiện Đại hội

Vân Đồn: Quán triệt, triển khai công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Vân Đồn: Quán triệt, triển khai công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Kỳ vọng lớn về đội ngũ 'then chốt của then chốt'

Kỳ vọng lớn về đội ngũ 'then chốt của then chốt'

Văn kiện Đại hội có ý nghĩa 'mở đường' cho đổi mới sáng tạo

Văn kiện Đại hội có ý nghĩa 'mở đường' cho đổi mới sáng tạo

Đại hội XIII: Quan tâm sâu sắc, toàn diện hơn đến người cao tuổi

Đại hội XIII: Quan tâm sâu sắc, toàn diện hơn đến người cao tuổi

Công bố Ngày thanh niên hành động chào mừng thành công Đại hội XIII

Công bố Ngày thanh niên hành động chào mừng thành công Đại hội XIII

Các văn kiện Đại hội XIII của Đảng có nội dung bám sát thực tiễn, có tầm khái quát, tầm tư tưởng rất cao

Các văn kiện Đại hội XIII của Đảng có nội dung bám sát thực tiễn, có tầm khái quát, tầm tư tưởng rất cao

Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu

Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu