Các đại biểu dự ĐH Đảng XIII viếng lăng Bác

Sáng 25/1, trước giờ khai mạc phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đồng...
Trung tâm Báo chí Đại hội XIII sôi động trong ngày đầu diễn ra Đại hội

Trung tâm Báo chí Đại hội XIII sôi động trong ngày đầu diễn ra Đại hội

Vươn tới một tương lai rạng rỡ

Vươn tới một tương lai rạng rỡ

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hôm nay 25.1, ngày làm việc đầu tiên của Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Có ý nghĩa định hướng tương lai

Hôm nay 25.1, ngày làm việc đầu tiên của Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Có ý nghĩa định hướng tương lai

Phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng

Phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng

Phiên họp trù bị Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Phiên họp trù bị Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị

Đại biểu Đại hội XIII họp phiên trù bị tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Đại biểu Đại hội XIII họp phiên trù bị tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Các đại biểu tin tưởng Đại hội XIII của Đảng

Các đại biểu tin tưởng Đại hội XIII của Đảng

Bộ Chính trị phân công 4 Ủy viên Trung ương Đảng tham gia sinh hoạt tại đoàn Nghệ An dự Đại hội Đảng

Bộ Chính trị phân công 4 Ủy viên Trung ương Đảng tham gia sinh hoạt tại đoàn Nghệ An dự Đại hội Đảng

Kết thúc phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII

Kết thúc phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII

Người dân TP.Hồ Chí Minh đặt niềm tin vào Đại hội

Người dân TP.Hồ Chí Minh đặt niềm tin vào Đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bầu Đoàn Chủ tịch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự phiên trù bị Đại hội Đảng XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự phiên trù bị Đại hội Đảng XIII

Những hình ảnh về phiên họp trù bị Đại hội Đảng lần thứ XIII

Những hình ảnh về phiên họp trù bị Đại hội Đảng lần thứ XIII

Thông qua các Quy chế, chương trình làm việc của Đại hội XIII

Thông qua các Quy chế, chương trình làm việc của Đại hội XIII

Người dân Cư Mgar hướng về Đại hội XIII của Đảng

Người dân Cư Mgar hướng về Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Lào đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam

Lào đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam

Dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Chuẩn bị công phu, bài bản, chất lượng

Dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Chuẩn bị công phu, bài bản, chất lượng

Đại hội Đảng, Đại hội của lòng dân

Đại hội Đảng, Đại hội của lòng dân

Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử đại biểu HĐND chuyên trách phải đủ tuổi tham gia ít nhất trọn một nhiệm kỳ

Cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử đại biểu HĐND chuyên trách phải đủ tuổi tham gia ít nhất trọn một nhiệm kỳ

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào Lăng viếng Bác

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào Lăng viếng Bác

Tin tưởng vào sự thành công của Đại hội

Tin tưởng vào sự thành công của Đại hội

Gửi gắm kỳ vọng của nhân dân tới Đảng

Gửi gắm kỳ vọng của nhân dân tới Đảng

'Nhân dân gửi trọn niềm tin cho Đảng'

'Nhân dân gửi trọn niềm tin cho Đảng'

Nghệ An có hai địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu

Nghệ An có hai địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu

Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIII