Tạo khí thế mới trước Đại hội XIII của Đảng

Tạo khí thế mới trước Đại hội XIII của Đảng

Khát vọng phát triển đất nước và đổi mới sáng tạo - điểm nhấn ĐH XIII

Khát vọng phát triển đất nước và đổi mới sáng tạo - điểm nhấn ĐH XIII

Khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức ĐH Đảng bộ các cấp

Khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức ĐH Đảng bộ các cấp

Doanh nghiệp TP Hà Tĩnh được quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Doanh nghiệp TP Hà Tĩnh được quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Nhiệm kỳ mới có 9 nữ bí thư cấp ủy

Nhiệm kỳ mới có 9 nữ bí thư cấp ủy

Chân dung 13 Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới ở miền Tây

Chân dung 13 Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới ở miền Tây

Chất lượng nhân sự cấp tỉnh ủy nhiệm kỳ mới nâng lên rõ rệt

Chất lượng nhân sự cấp tỉnh ủy nhiệm kỳ mới nâng lên rõ rệt

27 bí thư tỉnh, thành ủy thuộc thế hệ 7X: Kỳ vọng vào sức trẻ trong tư duy và hành động

27 bí thư tỉnh, thành ủy thuộc thế hệ 7X: Kỳ vọng vào sức trẻ trong tư duy và hành động

Infographic: Chân dung 9 nữ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Infographic: Chân dung 9 nữ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025

27 Bí thư Tỉnh ủy thuộc thế hệ 7X, 39 trường hợp không phải người địa phương

27 Bí thư Tỉnh ủy thuộc thế hệ 7X, 39 trường hợp không phải người địa phương

Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh

Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh

67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương quyết nghị thông qua 3 đột phá và 6 chỉ tiêu

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương quyết nghị thông qua 3 đột phá và 6 chỉ tiêu

Đổi mới, sáng tạo, chăm lo sự nghiệp chung để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng

Đổi mới, sáng tạo, chăm lo sự nghiệp chung để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng

Kết quả nhân sự Đại hội Đảng bộ 63 tỉnh, thành phố

Kết quả nhân sự Đại hội Đảng bộ 63 tỉnh, thành phố

Ông Huỳnh Tấn Việt giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung Ương

Ông Huỳnh Tấn Việt giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung Ương