Làng hoa Tây Tựu

Nằm cách trung tâm Hà Nội 20km về phía Tây, Tây Tựu nổi tiếng là làng hoa có truyền thống lâu đời tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại toàn bộ đất nông nghiệp ở xã dùng để trồng hoa, với gần hai nghìn hộ tham gia, biến nơi đây trở thành vùng đất trăm hoa đua nở. Hơn 20 năm nay, nơi đây đã trở thành một trong những làng hoa lớn nhất Thủ đô.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/lang-hoa-tay-tuu-post736046.html