Con số và sự kiện ngày 22-4-2024

Đồ họa thể hiện xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2023 của các địa phương vùng Đông Nam Bộ theo kết quả do Bộ Nội vụ vừa công bố. (Thông tin - Đồ họa: HẢI HÀ)

Đồ họa thể hiện xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2023 của các địa phương vùng Đông Nam Bộ theo kết quả do Bộ Nội vụ vừa công bố. (Thông tin - Đồ họa: HẢI HÀ)

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202404/infographic-con-so-va-su-kien-ngay-22-4-2024-7704df1/?v=1.1