Tiểu ban Nhân sự họp phiên toàn thể

Tiểu ban Nhân sự họp phiên toàn thể

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI: CHỦ ĐỘNG PHỐI HỢP, CHIA SẺ THÔNG TIN ĐẢM BẢO CUỘC BẦU CỬ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI: CHỦ ĐỘNG PHỐI HỢP, CHIA SẺ THÔNG TIN ĐẢM BẢO CUỘC BẦU CỬ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Phối hợp chặt chẽ, tham mưu, giải quyết chính xác vấn đề nhân sự

Phối hợp chặt chẽ, tham mưu, giải quyết chính xác vấn đề nhân sự

Kịp thời xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

Kịp thời xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

Phiên họp thứ hai của Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Phiên họp thứ hai của Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Bầu cử QH và HĐND: Phối hợp chặt chẽ, giải quyết chính xác vấn đề nhân sự

Bầu cử QH và HĐND: Phối hợp chặt chẽ, giải quyết chính xác vấn đề nhân sự

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, đơn vị bầu cử số 10 của TP Hà Nội còn 3 ứng cử viên ĐBQH

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, đơn vị bầu cử số 10 của TP Hà Nội còn 3 ứng cử viên ĐBQH

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội

Chính thức rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chính thức rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT RÚT TÊN KHỎI DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV NGUYỄN QUANG TUẤN

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, đơn vị bầu cử số 10 Hà Nội chỉ còn 3 ứng viên

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, đơn vị bầu cử số 10 Hà Nội chỉ còn 3 ứng viên

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử ĐBQH khóa XV

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử ĐBQH khóa XV

Cử tri mong vấn đề việc làm cho học sinh, sinh viên ra trường được quan tâm

Cử tri mong vấn đề việc làm cho học sinh, sinh viên ra trường được quan tâm

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN THĂM GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TẠI HẬU GIANG

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN THĂM GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TẠI HẬU GIANG

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI, THĂM GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TẠI HẬU GIANG

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI, THĂM GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TẠI HẬU GIANG

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN VÀ ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV TỈNH HẬU GIANG VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN VÀ ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV TỈNH HẬU GIANG VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm gia đình chính sách tại Hậu Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm gia đình chính sách tại Hậu Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình chính sách tại Hậu Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình chính sách tại Hậu Giang

Các ứng cử viên vận động bầu cử tại Hậu Giang

Các ứng cử viên vận động bầu cử tại Hậu Giang

Đại biểu Quốc hội là cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri

Đại biểu Quốc hội là cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri

Hậu Giang tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội

Hậu Giang tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại Hậu Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại Hậu Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp xúc cử tri Hậu Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp xúc cử tri Hậu Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp xúc cử tri ở Hậu Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp xúc cử tri ở Hậu Giang

SƠN LA CẦN XỬ LÝ TỐT CÁC TÌNH HUỐNG CÓ THỂ PHÁT SINH TRONG BẦU CỬ

SƠN LA CẦN XỬ LÝ TỐT CÁC TÌNH HUỐNG CÓ THỂ PHÁT SINH TRONG BẦU CỬ

Sơn La xây dựng phương án ứng phó với dịch COVID-19

Sơn La xây dựng phương án ứng phó với dịch COVID-19

Phó Chủ tịch Thường trực QH Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Sơn La

Phó Chủ tịch Thường trực QH Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Sơn La

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm, làm việc tại Sơn La

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm, làm việc tại Sơn La

Hội đồng Bầu cử quốc gia giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Sơn La

Hội đồng Bầu cử quốc gia giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI VĂN PHÒNG QUỐC HỘI.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI VĂN PHÒNG QUỐC HỘI.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

HÌNH ẢNH CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN ĐỐI NGOẠI

HÌNH ẢNH CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN ĐỐI NGOẠI

Khai mạc Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

HÌNH ẢNH CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

HÌNH ẢNH CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

HÌNH ẢNH CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT

HÌNH ẢNH CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT

Chủ tịch Quốc hội làm việc với một số Ủy ban của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội làm việc với một số Ủy ban của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban về các vấn đề Xã hội và Ủy ban Pháp luật

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban về các vấn đề Xã hội và Ủy ban Pháp luật

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban về các vấn đề Xã hội và Ủy ban Pháp luật

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban về các vấn đề Xã hội và Ủy ban Pháp luật

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI KIỂM TRA CÔNG TÁC BẦU CỬ TỈNH HẬU GIANG

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI KIỂM TRA CÔNG TÁC BẦU CỬ TỈNH HẬU GIANG

Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các tỉnh

Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các tỉnh

Rà soát các công việc hướng tới ngày bầu cử

Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại tỉnh Hậu Giang

Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại tỉnh Hậu Giang

Ông Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Hậu Giang

Ông Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Hậu Giang

Đồng chí Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Hậu Giang

Đồng chí Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Hậu Giang