Nhiều điểm mới của Bộ luật Lao động

Nhiều điểm mới của Bộ luật Lao động

Ngày 19/1, tại Hà Nội diễn ra hội thảo 'Cập nhập văn bản hướng dẫn Bộ luật Lao động năm 2019'.
Chính sách bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc người lao động cần biết

Chính sách bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc người lao động cần biết

Được chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng bao lâu?

Được chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng bao lâu?

Tiền thưởng có đóng thuế thu nhập?

Tiền thưởng có đóng thuế thu nhập?

Năm 2021: Trợ cấp thôi việc, mất việc được tính như thế nào?

Năm 2021: Trợ cấp thôi việc, mất việc được tính như thế nào?

Nghỉ Tết Âm lịch 2021: 04 điều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần biết

Nghỉ Tết Âm lịch 2021: 04 điều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần biết

Bảo hiểm xã hội số mang lại tiện ích ưu việt cho người dân Thạch Hà

Bảo hiểm xã hội số mang lại tiện ích ưu việt cho người dân Thạch Hà

Ngành nghề nào đơn phương chấm dứt hợp đồng phải báo trước?

Ngành nghề nào đơn phương chấm dứt hợp đồng phải báo trước?

Chậm trả lương, doanh nghiệp phải đền bù

Chậm trả lương, doanh nghiệp phải đền bù

Những quy định mới nhất về kỷ luật lao động từ năm 2021

Những quy định mới nhất về kỷ luật lao động từ năm 2021

Đóng BHXH thế nào?

Đóng BHXH thế nào?

Chính sách mới về lao động tiền lương

Chính sách mới về lao động tiền lương

Làm thêm giờ phải thông báo cho cơ quan nào?

Làm thêm giờ phải thông báo cho cơ quan nào?

Hàng loạt điểm mới trong Bộ luật Lao động 2019

Hàng loạt điểm mới trong Bộ luật Lao động 2019

Thời gian nộp hồ sơ và giải quyết chế độ thai sản

Thời gian nộp hồ sơ và giải quyết chế độ thai sản

Từ 1/1/2021 NSDLĐ phải thông báo bảng kê trả lương cho NLĐ vào mỗi lần trả lương

Từ 1/1/2021 NSDLĐ phải thông báo bảng kê trả lương cho NLĐ vào mỗi lần trả lương

Những chính sách liên quan trực tiếp đến tiền lương, BHXH, BHYT của người lao động có hiệu lực từ tháng 1/2021

Những chính sách liên quan trực tiếp đến tiền lương, BHXH, BHYT của người lao động có hiệu lực từ tháng 1/2021

Những vấn đề cần lưu ý khi ký kết hợp đồng với người lao động kể từ ngày 1-1-2021

Nhiều điểm mới về lương có hiệu lực trong tháng 1/2021

Nhiều điểm mới về lương có hiệu lực trong tháng 1/2021

Vẫn 'nóng' chuyện gian lận bảo hiểm thất nghiệp

Vẫn 'nóng' chuyện gian lận bảo hiểm thất nghiệp

3 điểm mới về tiền lương có lợi cho người lao động từ 2021

3 điểm mới về tiền lương có lợi cho người lao động từ 2021

3 điểm mới về tiền lương có lợi cho người lao động từ 2021

3 điểm mới về tiền lương có lợi cho người lao động từ 2021

Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Nhiều quy định mới

Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Nhiều quy định mới

Sòng phẳng trách nhiệm

Sòng phẳng trách nhiệm

Không phải đăng ký thang, bảng lương

Không phải đăng ký thang, bảng lương

Người lao động có thể nghỉ việc không cần báo trước

Người lao động có thể nghỉ việc không cần báo trước

Tự ý nghỉ 5 ngày làm việc liên tục, người lao động sẽ không được trợ cấp thôi việc nếu

Tự ý nghỉ 5 ngày làm việc liên tục, người lao động sẽ không được trợ cấp thôi việc nếu

Quyền lợi ra sao?

Có được tự đóng BHYT?

Có được tự đóng BHYT?

Lạm dụng điều chuyển công việc

Lạm dụng điều chuyển công việc

Từ 1/1/2021, doanh nghiệp chậm trả lương trong trường hợp nào phải tính thêm lãi cho người lao động

Từ 1/1/2021, doanh nghiệp chậm trả lương trong trường hợp nào phải tính thêm lãi cho người lao động

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa năm 2021 là bao nhiêu?

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa năm 2021 là bao nhiêu?

Năm 2021: Tiền lương làm thêm giờ tính ra sao?

Năm 2021: Tiền lương làm thêm giờ tính ra sao?

Có được tiếp tục tham gia BHXH?

Có được tiếp tục tham gia BHXH?

Có thể khiếu nại

Có thể khiếu nại

Khiếu nại ở đâu?

Khiếu nại ở đâu?

Hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian thử việc

Hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian thử việc

Phải trả trợ cấp thôi việc

Phải trả trợ cấp thôi việc

Còn chế độ phụ cấp độc hại bằng hiện vật?

Còn chế độ phụ cấp độc hại bằng hiện vật?

Từ 1/2021, chậm trả lương người lao động sẽ được nhận thêm tiền lãi

Từ 1/2021, chậm trả lương người lao động sẽ được nhận thêm tiền lãi

8 trường hợp được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 2021

8 trường hợp được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 2021

Được xem là hợp đồng lao động

Được xem là hợp đồng lao động

Trả lương làm thêm giờ

Trả lương làm thêm giờ

Từ 2021, người lao động có thể mất việc ngay nếu phạm các lỗi sau

Từ 2021, người lao động có thể mất việc ngay nếu phạm các lỗi sau

Đã giải ngân 13,4 tỉ đồng để trả lương lao động ngừng việc

Đã giải ngân 13,4 tỉ đồng để trả lương lao động ngừng việc