Lễ hội Hoa anh Đào 2019: 100 cây và 20.000 cành hoa anh đào sẽ khoe sắc tại Hà Nội

Lễ hội Hoa anh Đào 2019: 100 cây và 20.000 cành hoa anh đào sẽ khoe sắc tại Hà Nội

Việt Nam sẽ có Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào

Việt Nam sẽ có Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2019 có gì đặc biệt?

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2019 có gì đặc biệt?

Lần đầu tiên tuyển chọn Đại sứ thiện chí hoa anh đào

Lần đầu tiên tuyển chọn Đại sứ thiện chí hoa anh đào

Sẻ chia yêu thương cho trẻ mồ côi tại chùa Kỳ Quang II

Sẻ chia yêu thương cho trẻ mồ côi tại chùa Kỳ Quang II

Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội sẽ diễn ra từ 29 đến 31/3 tại Hà Nội

Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội sẽ diễn ra từ 29 đến 31/3 tại Hà Nội

Sẽ mô phỏng các kỳ quan thiên nhiên thế giới bằng hoa anh đào tại Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2019

Sẽ mô phỏng các kỳ quan thiên nhiên thế giới bằng hoa anh đào tại Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2019

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2019 diễn ra từ ngày 29 – 31/3

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2019 diễn ra từ ngày 29 – 31/3

Tái hiện các kỳ quan thế giới bằng hoa Anh đào ngay giữa Hà Nội

Tái hiện các kỳ quan thế giới bằng hoa Anh đào ngay giữa Hà Nội

20.000 cành hoa anh đào Nhật Bản sẽ cùng khoe sắc tại Hà Nội

20.000 cành hoa anh đào Nhật Bản sẽ cùng khoe sắc tại Hà Nội

Nhiều hoạt động đặc sắc, mới mẻ tại Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản- Hà Nội 2019

Nhiều hoạt động đặc sắc, mới mẻ tại Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản- Hà Nội 2019

Chỉ có nữ công dân Hà Nội được dự tuyển Đại sứ thiện chí hoa anh đào 2019

Chỉ có nữ công dân Hà Nội được dự tuyển Đại sứ thiện chí hoa anh đào 2019

Lần đầu tiên chọn Đại sứ thiện chí Hoa anh đào

Lần đầu tiên chọn Đại sứ thiện chí Hoa anh đào

Lễ hội hoa Anh đào sẽ tuyển chọn Đại sứ thiện chí hoa Anh đào

Lễ hội hoa Anh đào sẽ tuyển chọn Đại sứ thiện chí hoa Anh đào

Trưng bày trên 20.000 cành và 100 cây anh đào bên Hồ Hoàn Kiếm

Trưng bày trên 20.000 cành và 100 cây anh đào bên Hồ Hoàn Kiếm

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2019 khai mạc vào tháng 3

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2019 khai mạc vào tháng 3

Sẽ thi Đại sứ thiện chí hoa anh đào

Sẽ thi Đại sứ thiện chí hoa anh đào

Trưng bày 100 cây và 20.000 cành hoa anh đào tại Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019

Trưng bày 100 cây và 20.000 cành hoa anh đào tại Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019

Sẽ tổ chức Hội nghị hợp tác du lịch Hà Nội - Nhật Bản

Sẽ tổ chức Hội nghị hợp tác du lịch Hà Nội - Nhật Bản

Trao yêu thương tại chùa Kỳ Quang 2

Trao yêu thương tại chùa Kỳ Quang 2

Người dân Hà Nội nô nức đến xem Lễ hội Hoa Anh Đào 2018

Người dân Hà Nội nô nức đến xem Lễ hội Hoa Anh Đào 2018