Xây dựng nhà ở, nhà trẻ cho con công nhân là cần thiết và cấp bách

Xây dựng nhà ở, nhà trẻ cho con công nhân là cần thiết và cấp bách

Đồng chí Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Đồng chí Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hiến kế đổi mới phổ biến thông tin cho công nhân, người lao động

Hiến kế đổi mới phổ biến thông tin cho công nhân, người lao động

Công đoàn phấn đấu kết nạp thêm 2 triệu đoàn viên vào năm 2023

Công đoàn phấn đấu kết nạp thêm 2 triệu đoàn viên vào năm 2023

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII ra mắt đại hội

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII ra mắt đại hội

Hiến kế giúp triển khai hoạt động công đoàn hiệu quả hơn

Hiến kế giúp triển khai hoạt động công đoàn hiệu quả hơn

Hiến kế để nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn

Hiến kế để nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GẶP GỠ, THẢO LUẬN VỚI ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GẶP GỠ, THẢO LUẬN VỚI ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Đồng chí Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Đồng chí Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hà Tĩnh: Thành lập mới 30 công đoàn cơ sở, kết nạp 2.051 đoàn viên

Hà Tĩnh: Thành lập mới 30 công đoàn cơ sở, kết nạp 2.051 đoàn viên

Đại biểu ĐH 12 Công đoàn Việt Nam thảo luận tại 12 trung tâm

Đại biểu ĐH 12 Công đoàn Việt Nam thảo luận tại 12 trung tâm

Kiện toàn tổ chức, nâng chất đội ngũ cán bộ Công đoàn

Kiện toàn tổ chức, nâng chất đội ngũ cán bộ Công đoàn

Công ty Điện lực Sóc Trăng chăm lo tốt người lao động, sát cánh nông dân

Công ty Điện lực Sóc Trăng chăm lo tốt người lao động, sát cánh nông dân

Công đoàn Công an nhân dân chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Công đoàn Công an nhân dân chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Chăm lo hơn nữa đời sống người lao động

Chăm lo hơn nữa đời sống người lao động

Vì lợi ích người lao động

Vì lợi ích người lao động

Đồng chí Bùi Văn Cường tái đắc cử chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Đồng chí Bùi Văn Cường tái đắc cử chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tập trung kinh phí, cán bộ và các hoạt động chăm lo đem lại lợi ích sát sườn cho đoàn viên

Tập trung kinh phí, cán bộ và các hoạt động chăm lo đem lại lợi ích sát sườn cho đoàn viên

Tổng Bí thư: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Tổng Bí thư: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Công đoàn thực hiện tốt sứ mệnh chăm lo, đại diện

Công đoàn thực hiện tốt sứ mệnh chăm lo, đại diện

Mong muốn Công đoàn tiếp tục hướng mạnh về cơ sở

Mong muốn Công đoàn tiếp tục hướng mạnh về cơ sở

Đặt trọn niềm tin!

Đặt trọn niềm tin!

Chăm lo đời sống công nhân như người thân

Chăm lo đời sống công nhân như người thân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công đoàn có nhiều sáng tạo, đổi mới hoạt động

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công đoàn có nhiều sáng tạo, đổi mới hoạt động

Chỗ dựa cho người lao động

Chỗ dựa cho người lao động

Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn lần thứ XII

Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn lần thứ XII

Công đoàn Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, đồng hành cùng với dân tộc và Đảng Cộng sản Việt Nam

Công đoàn Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, đồng hành cùng với dân tộc và Đảng Cộng sản Việt Nam

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan được bầu vào BCH Tổng LĐLĐVN khóa XII

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan được bầu vào BCH Tổng LĐLĐVN khóa XII

Tổng Bí thư: Công đoàn Việt Nam tích cực đổi mới vì người lao động

Tổng Bí thư: Công đoàn Việt Nam tích cực đổi mới vì người lao động

Công đoàn Thủ đô chú trọng công tác giáo dục cho công nhân, người lao động

Công đoàn Thủ đô chú trọng công tác giáo dục cho công nhân, người lao động

161 đại biểu ưu tú trúng cử vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII

161 đại biểu ưu tú trúng cử vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII

Đại hội Công đoàn bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII

Đại hội Công đoàn bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII

Những ý kiến tâm huyết từ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Những ý kiến tâm huyết từ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Công đoàn chủ động bình ổn quan hệ lao động

Công đoàn chủ động bình ổn quan hệ lao động

Biểu quyết bầu BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII

Biểu quyết bầu BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII

Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên công đoàn

Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên công đoàn

Đẩy mạnh thi đua góp phần tăng năng suất lao động

Đẩy mạnh thi đua góp phần tăng năng suất lao động

Công đoàn có vai trò quan trọng trực tiếp trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân

Công đoàn có vai trò quan trọng trực tiếp trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân