SJC 
Không có kết quả
Giá vàng SJC Ngày 30-11-2023 15:42
Loại vàngGiá mua (VNĐ)Giá bán (VNĐ)
SJC 1L, 10L, 1KG72,400,00073,600,000
SJC 5 chỉ72,400,00073,620,000
SJC 0.5, 1, 2 chỉ72,400,00073,630,000
Nhẫn 99,99 1, 2, 5 chỉ61,300,00062,400,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ61,300,00062,500,000
Nữ trang 99,99%61,200,00062,100,000
Nữ trang 99%60,285,00061,485,000
Nữ trang 68%40,382,00042,382,000
Nữ trang 41.7%24,048,00026,048,000