Tiếng người trong văn

Cuốn sách này có thể xem là một tiểu hồi ký của cố nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, tác giả của những tác phẩm nổi tiếng vào bậc nhất của văn học hiện đại Việt Nam.

Nguồn: Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Znews: https://znews.vn/video-tieng-nguoi-trong-van-post1447709.html