Hà Nội tăng cường hợp tác với các nước về văn hóa, xúc tiến đầu tư

Hà Nội tăng cường hợp tác với các nước về văn hóa, xúc tiến đầu tư

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Hy Lạp

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Hy Lạp

Thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Hà Nội với Thủ đô Athens và các cơ quan của Hy Lạp

Thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Hà Nội với Thủ đô Athens và các cơ quan của Hy Lạp

Quảng bá văn hóa và con người Việt Nam với công chúng Ai Cập

Quảng bá văn hóa và con người Việt Nam với công chúng Ai Cập

Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Anh

Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Anh

Giới thiệu nghệ thuật dân tộc trong Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Anh

Giới thiệu nghệ thuật dân tộc trong Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Anh

Cựu Đại sứ Ai Cập ngưỡng mộ kinh nghiệm của Việt Nam về kinh tế xã hội

Cựu Đại sứ Ai Cập ngưỡng mộ kinh nghiệm của Việt Nam về kinh tế xã hội

Sôi nổi Ngày Văn hóa Việt Nam tại Jihlava, CH Séc

Sôi nổi Ngày Văn hóa Việt Nam tại Jihlava, CH Séc

Sôi nổi Ngày Văn hóa Việt Nam tại Jihlava, CH Séc

Sôi nổi Ngày Văn hóa Việt Nam tại Jihlava, CH Séc

Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt Việt Nam và Belarus

Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt Việt Nam và Belarus

Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Thủ đô Minsk - Cộng hòa Belarus

Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Thủ đô Minsk - Cộng hòa Belarus

'Ngày văn hóa Việt Nam' tại Ai Cập

'Ngày văn hóa Việt Nam' tại Ai Cập