Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Sớm hướng dẫn chi tiết những việc triển khai trước, trong và sau ngày bầu cử

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Sớm hướng dẫn chi tiết những việc triển khai trước, trong và sau ngày bầu cử

'Ngay sau Hội nghị này, đề nghị các cơ quan Trung ương khẩn trương có văn bản giải đáp thắc mắc, đề xuất...
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử

Hà Nội cần những quyết sách linh hoạt

Hà Nội cần những quyết sách linh hoạt

Hà Nội góp ý vào dự thảo nghị định thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Hà Nội góp ý vào dự thảo nghị định thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội

Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội

Lấy ý kiến về dự thảo nghị định thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội

Lấy ý kiến về dự thảo nghị định thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội

Đoàn công tác Trung ương khảo sát thành lập thị trấn Long Giao

Bộ Nội vụ sẽ gỡ khó BHXH cho Phó chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an xã

Bộ Nội vụ sẽ gỡ khó BHXH cho Phó chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an xã

Thành lập TP Thủ Đức, phải sớm sắp xếp cán bộ dôi dư

Thành lập TP Thủ Đức, phải sớm sắp xếp cán bộ dôi dư

Sắp xếp cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập quận, phường: Xong trong năm 2021

Sắp xếp cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập quận, phường: Xong trong năm 2021

Các Bộ họp khẩn giải quyết chế độ bảo hiểm cho sĩ quan quân đội, công an cấp xã

Các Bộ họp khẩn giải quyết chế độ bảo hiểm cho sĩ quan quân đội, công an cấp xã

Thống nhất giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó Trưởng Công an xã

Thống nhất giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó Trưởng Công an xã

Đà Nẵng thí điểm chính quyền đô thị, quận phường lo mất phòng, giảm biên chế

Đà Nẵng thí điểm chính quyền đô thị, quận phường lo mất phòng, giảm biên chế

Bộ Nội vụ: Sắp xếp số lượng cấp phó theo đúng quy định của Chính phủ

Bộ Nội vụ: Sắp xếp số lượng cấp phó theo đúng quy định của Chính phủ

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai luật pháp

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai luật pháp

Hội đồng thẩm định Bộ Tư pháp thống nhất dự thảo nghị quyết chính quyền đô thị tại TPHCM

Hội đồng thẩm định Bộ Tư pháp thống nhất dự thảo nghị quyết chính quyền đô thị tại TPHCM

Chính quyền đô thị ở TP.HCM: Phân quyền mạnh cho quận, phường

Chính quyền đô thị ở TP.HCM: Phân quyền mạnh cho quận, phường

Xây dựng bộ máy chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh tinh gọn, hiện đại

Xây dựng bộ máy chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh tinh gọn, hiện đại

Bộ máy cơ sở ở Hà Nội ra sao khi áp dụng mô hình chính quyền đô thị?

Bộ máy cơ sở ở Hà Nội ra sao khi áp dụng mô hình chính quyền đô thị?

Bổ nhiệm nhân sự 2 cơ quan Trung ương

Bổ nhiệm nhân sự 2 cơ quan Trung ương

Nhiều nhân sự mới tại Bộ Nội vụ

Nhiều nhân sự mới tại Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ

Bộ Nội vụ bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ

Đề xuất thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Đề xuất thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Thông qua đề án thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Thông qua đề án thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Thông qua Đề án thành lập 2 phường và thành phố Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp

Thông qua Đề án thành lập 2 phường và thành phố Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp

Thanh Hóa: quán triệt, triển khai một số văn bản pháp luật

Thanh Hóa: quán triệt, triển khai một số văn bản pháp luật

Công chức xã có được điều chỉnh lương sau khi học thạc sĩ?

Công chức xã có được điều chỉnh lương sau khi học thạc sĩ?

Công chức xã có được điều chỉnh lương sau khi học thạc sĩ?

Công chức xã có được điều chỉnh lương sau khi học thạc sĩ?

Công chức xã có được điều chỉnh lương sau khi học thạc sĩ?

Công chức xã có được điều chỉnh lương sau khi học thạc sĩ?

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông bổ nhiệm lãnh đạo mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông bổ nhiệm lãnh đạo mới

Vì sao Khánh Hòa chưa sáp nhập huyện Khánh Sơn?

Vì sao Khánh Hòa chưa sáp nhập huyện Khánh Sơn?

Bộ Nội vụ thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính của tỉnh Khánh Hòa

Bộ Nội vụ thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính của tỉnh Khánh Hòa

Sau khi sắp xếp, dự kiến giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện, 560 đơn vị hành chính cấp xã

Sau khi sắp xếp, dự kiến giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện, 560 đơn vị hành chính cấp xã

Xử nghiêm cán bộ xấu để cán bộ tốt phát triển

Xử nghiêm cán bộ xấu để cán bộ tốt phát triển

Sắp xếp các đơn vị hành chính: Sao TPHCM chưa gửi đề án?

Sắp xếp các đơn vị hành chính: Sao TPHCM chưa gửi đề án?

Thanh Hóa phải sắp xếp lại gần 700 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã

Thanh Hóa phải sắp xếp lại gần 700 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã

Sáp nhập huyện xã: Cán bộ dôi dư hưởng 3 tháng lương/năm nghỉ hưu trước tuổi

Sáp nhập huyện xã: Cán bộ dôi dư hưởng 3 tháng lương/năm nghỉ hưu trước tuổi

Bộ Nội vụ thẩm định xong đề án sắp xếp huyện, xã của 39 tỉnh, thành phố

Bộ Nội vụ thẩm định xong đề án sắp xếp huyện, xã của 39 tỉnh, thành phố

Bộ Nội vụ thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính và thành lập mới 4 phường của tỉnh Vĩnh Long

Bộ Nội vụ thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính và thành lập mới 4 phường của tỉnh Vĩnh Long

Nam Định, Hòa Bình, Hải Phòng giảm đơn vị hành chính sau sắp xếp

Nam Định, Hòa Bình, Hải Phòng giảm đơn vị hành chính sau sắp xếp

Thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nam Định, Hòa Bình và thành phố Hải Phòng

Thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nam Định, Hòa Bình và thành phố Hải Phòng

Hội đồng thẩm định Trung ương thống nhất thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh

Hội đồng thẩm định Trung ương thống nhất thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh

Quảng Trị sáp nhập sẽ giảm 16 xã, dôi dư 356 cán bộ

Quảng Trị sáp nhập sẽ giảm 16 xã, dôi dư 356 cán bộ

Quảng Trị dôi dư 258 cán bộ, công chức cấp xã

Quảng Trị dôi dư 258 cán bộ, công chức cấp xã

Đề xuất chưa sắp xếp Thành phố Lai Châu trong giai đoạn 2019-2021

Đề xuất chưa sắp xếp Thành phố Lai Châu trong giai đoạn 2019-2021