Bộ Nội vụ thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bộ Nội vụ thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Yên Bái muốn sáp nhập 6 xã, 1 thị trấn vào thị xã Nghĩa Lộ

Yên Bái muốn sáp nhập 6 xã, 1 thị trấn vào thị xã Nghĩa Lộ

Tránh chồng chéo các quy định đặc thù cho Hà Nội

Tránh chồng chéo các quy định đặc thù cho Hà Nội

Đề xuất không tổ chức HĐND tại 177 phường của Hà Nội

Đề xuất không tổ chức HĐND tại 177 phường của Hà Nội

Địa phương chủ động sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Địa phương chủ động sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Tỉnh Hải Dương sẽ giảm 30 xã, khoảng 600 cán bộ, công chức sau sắp xếp 55 xã, phường

Tỉnh Hải Dương sẽ giảm 30 xã, khoảng 600 cán bộ, công chức sau sắp xếp 55 xã, phường

Bộ Nội vụ thông qua Đề án sắp xếp 9 xã và 1 thị trấn của tỉnh Lâm Đồng

Bộ Nội vụ thông qua Đề án sắp xếp 9 xã và 1 thị trấn của tỉnh Lâm Đồng

Bộ Nội vụ thông qua Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của 4 địa phương

Bộ Nội vụ thông qua Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của 4 địa phương

Bộ Nội vụ thẩm định Đề án thành lập thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Nội vụ thẩm định Đề án thành lập thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Sáp nhập huyện, xã nhưng vẫn còn đơn vị hành chính 'siêu nhỏ'

Sáp nhập huyện, xã nhưng vẫn còn đơn vị hành chính 'siêu nhỏ'

Nhiều tỉnh, thành lo dư cán bộ sau sắp xếp huyện, xã

Nhiều tỉnh, thành lo dư cán bộ sau sắp xếp huyện, xã

Sáp nhập huyện xã: TƯ hướng dẫn chứ không sắp xếp cán bộ dôi dư

Sáp nhập huyện xã: TƯ hướng dẫn chứ không sắp xếp cán bộ dôi dư

Phương án sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập huyện, xã do các địa phương xây dựng

Phương án sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập huyện, xã do các địa phương xây dựng

Bộ Nội vụ đang phối hợp xem xét trách nhiệm nêu gương của bà Hồ Thị Cẩm Đào

19 tỉnh, thành phố đã gửi đề án chi tiết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

19 tỉnh, thành phố đã gửi đề án chi tiết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

TP.HCM, Cần Thơ xin lùi thời gian sắp xếp huyện, xã

TP.HCM, Cần Thơ xin lùi thời gian sắp xếp huyện, xã

Đoàn liên ngành Trung ương thống nhất cao thành lập thị trấn Lộc Hà, đề nghị hoàn thiện hồ sơ để công nhận

Đoàn liên ngành Trung ương thống nhất cao thành lập thị trấn Lộc Hà, đề nghị hoàn thiện hồ sơ để công nhận

Sắp xếp các đơn vị hành chính: Đề xuất không thực hiện sắp xếp huyện Si Ma Cai

Sắp xếp các đơn vị hành chính: Đề xuất không thực hiện sắp xếp huyện Si Ma Cai

Khắc phục tình trạng cào bằng trong bố trí cán bộ

Khắc phục tình trạng cào bằng trong bố trí cán bộ