'Tướng' mới trên cao tốc PPP

'Tướng' mới trên cao tốc PPP

Một Giám đốc từ miền Trung ra Bộ GTVT nắm PMU6. Còn ở PMU đường Hồ Chí Minh, Bộ GTVT cũng vừa bổ nhiệm Giám...
Bộ GTVT chuẩn bị khởi công 4 dự án giao thông lớn

Bộ GTVT chuẩn bị khởi công 4 dự án giao thông lớn

Tiến độ bàn giao mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam phía Đông vẫn chậm

Tiến độ bàn giao mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam phía Đông vẫn chậm

Bộ Giao thông Vận tải giải ngân hơn 13.500 tỷ đồng vốn đầu tư công trong 5 tháng đầu năm

Bộ Giao thông Vận tải giải ngân hơn 13.500 tỷ đồng vốn đầu tư công trong 5 tháng đầu năm

Ngành giao thông giải ngân trên 13.500 tỷ đồng vốn đầu tư

Ngành giao thông giải ngân trên 13.500 tỷ đồng vốn đầu tư

Khởi công dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt với tổng đầu tư hơn 11 nghìn tỷ đồng

Khởi công dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt với tổng đầu tư hơn 11 nghìn tỷ đồng

Khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công dự án cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công dự án cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Hơn 11.000 tỷ xây dựng tuyến đường bộ cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Hơn 11.000 tỷ xây dựng tuyến đường bộ cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công dự án BOT cao tốc Bắc – Nam đầu tiên, nối Nghệ An - Hà Tĩnh

Khởi công dự án BOT cao tốc Bắc – Nam đầu tiên, nối Nghệ An - Hà Tĩnh

Khởi công dự án cao tốc Băc Nam đoạn qua Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công dự án cao tốc Băc Nam đoạn qua Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công dự án thành phần cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công dự án thành phần cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công tuyến đường bộ cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt

Khởi công tuyến đường bộ cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt

Khởi công dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công xây cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt hơn 11.000 tỷ đồng

Khởi công xây cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt hơn 11.000 tỷ đồng

Khởi công dự án thành phần đầu tư đường cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công dự án thành phần đầu tư đường cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công dự án 11 nghìn tỷ Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc cao tốc Bắc Nam

Khởi công dự án 11 nghìn tỷ Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc cao tốc Bắc Nam

Khởi công đường cao tốc 11.200 tỷ đồng nối Nghệ An - Hà Tĩnh

Khởi công đường cao tốc 11.200 tỷ đồng nối Nghệ An - Hà Tĩnh

Khởi công dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam đầu tiên theo hình thức PPP

Khởi công dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam đầu tiên theo hình thức PPP

Khởi công dự án đường cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công dự án đường cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công dự án đường bộ cao tốc đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt

Khởi công dự án đường bộ cao tốc đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt

Khởi công tuyến cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt thuộc dự án cao tốc Bắc –Nam

Khởi công tuyến cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt thuộc dự án cao tốc Bắc –Nam

Khởi công dự án thành phần cao tốc 11.100 tỷ đồng Diễn Châu-Bãi Vọt

Khởi công dự án thành phần cao tốc 11.100 tỷ đồng Diễn Châu-Bãi Vọt

Cuối năm 2023 sẽ có 315 km cao tốc hoàn chỉnh từ Hà Nội đến Bãi Vọt

Cuối năm 2023 sẽ có 315 km cao tốc hoàn chỉnh từ Hà Nội đến Bãi Vọt

Khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam hơn 11.000 tỉ đồng

Khởi công dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam hơn 11.000 tỉ đồng

Khởi công dự án đường cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công dự án đường cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Khởi công dự án BOT cao tốc Bắc – Nam đầu tiên

Khởi công dự án BOT cao tốc Bắc – Nam đầu tiên

Khởi công dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam hơn 11.000 tỉ đồng

Khởi công dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam hơn 11.000 tỉ đồng

Khởi công đoạn cao tốc có vốn đầu tư lớn nhất tuyến Bắc – Nam, hơn 11.100 tỷ đồng

Khởi công đoạn cao tốc có vốn đầu tư lớn nhất tuyến Bắc – Nam, hơn 11.100 tỷ đồng

Thêm 5 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam sắp khởi công

Thêm 5 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam sắp khởi công

Ngày mai (22/5), chính thức khởi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Ngày mai (22/5), chính thức khởi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Ký hợp đồng 2 dự án đối tác công - tư (PPP): Tín hiệu tích cực trong đầu tư hạ tầng giao thông

Ký hợp đồng 2 dự án đối tác công - tư (PPP): Tín hiệu tích cực trong đầu tư hạ tầng giao thông

Gấp rút tiến độ khởi công 5 dự án cao tốc Bắc - Nam

Gấp rút tiến độ khởi công 5 dự án cao tốc Bắc - Nam

Đua tiến độ khởi công 5 dự án cao tốc Bắc - Nam

Đua tiến độ khởi công 5 dự án cao tốc Bắc - Nam

Doanh nghiệp dự án muốn khởi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt hơn 11.000 tỷ vào ngày 22/5

Doanh nghiệp dự án muốn khởi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt hơn 11.000 tỷ vào ngày 22/5

Chuẩn bị khởi công cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt hơn 11.100 tỷ đồng

Chuẩn bị khởi công cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt hơn 11.100 tỷ đồng

Đề nghị sớm khởi công cao tốc Bắc-Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt hơn 11.000 tỷ đồng

Đề nghị sớm khởi công cao tốc Bắc-Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt hơn 11.000 tỷ đồng

Hà Tĩnh muốn 'làm sớm' cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng

Hà Tĩnh muốn 'làm sớm' cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng

Sắp khởi công cao tốc Bắc-Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Sắp khởi công cao tốc Bắc-Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Sắp khởi công cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Sắp khởi công cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Dự án Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sắp được khởi công

Dự án Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sắp được khởi công

Cao tốc Bãi Vọt – Vũng Áng cần được làm sớm

Cao tốc Bãi Vọt – Vũng Áng cần được làm sớm