Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TƯ

Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Quyết tâm thực hiện 4 điểm đột phá trong công tác cán bộ khóa mới

Quyết tâm thực hiện 4 điểm đột phá trong công tác cán bộ khóa mới

Danh sách Ban Lễ tang đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Danh sách Ban lễ tang đồng chí Lê Khả Phiêu

Danh sách Ban lễ tang đồng chí Lê Khả Phiêu

Bộ Công an gặp mặt các lãnh đạo cấp cao trưởng thành từ lực lượng CAND

Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định, chuẩn y nhân sự mới

Không để cơ cấu hạ thấp tiêu chuẩn cán bộ

'Miếng võ quy trình' trong công tác cán bộ

Đánh giá cán bộ 'đúng và trúng' để bố trí đúng người, đúng việc

Chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế

Không để lọt vào cấp ủy những người không xứng đáng

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương

Ông Phạm Minh Chính: Phải đánh giá cán bộ 'đúng và trúng' để bố trí đúng người

Công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

'Cần nhận diện Thừa Thiên-Huế trên cơ sở tiềm năng khác biệt'

Giám đốc Công an giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế

Làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng

TT - Huế: Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn được trao Quyết định chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy

Giám đốc Công an tỉnh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế

Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính: Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn nhân sự

Công tác nhân sự, không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: 'Không vì cơ cấu mà hạ tiêu chuẩn nhân sự'

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế

Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế làm Phó Bí thư Tỉnh ủy

Bộ Chính trị điều động nhân sự Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, Quảng Trị

Chuẩn y Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn giữ chức Phó Bí tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Trưởng ban Tổ chức Trung ương: 'Cần nhận diện Thừa Thiên - Huế trên cơ sở tiềm năng khác biệt'

'Cần nhận diện Thừa Thiên-Huế trên cơ sở tiềm năng khác biệt'

Ông Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Trao Quyết định chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chuẩn y Giám đốc công an tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Trao quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Ban Bí thư chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, nhất là người đứng đầu

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về bổ nhiệm Thứ trưởng và Bí thư Tỉnh ủy

Ông Lê Quang Tùng được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Tùng làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tỉnh Quảng Trị

Quảng Trị có tân Bí thư Tỉnh ủy

Công bố quyết định ông Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình

Ông Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Quảng Trị có tân Bí thư Tỉnh ủy

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Ông Lê Quang Tùng được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Đồng chí Lê Quang Tùng làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch

Trao quyết định bổ nhiệm nhân sự tại Quảng Trị

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Quảng Trị có tân Bí thư Tỉnh ủy

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Trao quyết định Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Quảng Trị có tân Bí thư Tỉnh ủy

Thứ trưởng bộ KH-ĐT Vũ Đại Thắng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Ông Hoàng Đăng Quang được điều động làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Sự nghiệp tân Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Ông Vũ Đại Thắng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Thứ trưởng Bộ KH-ĐT giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Thứ trưởng Bộ KH-ĐT giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Quảng Bình có tân Bí thư Tỉnh ủy

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Điều động đồng chí Vũ Đại Thắng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Chân dung tân Bí thư Quảng Bình Vũ Đại Thắng

Đồng chí Vũ Đại Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Ông Vũ Đại Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Bộ Chính trị điều động Thứ trưởng Bộ KH&ĐT làm Bí thư Tỉnh ủy

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng làm Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình

Thứ trưởng tuổi 7X về làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Điều động Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Trao quyết định điều động ông Vũ Đại Thắng làm Bí thư Quảng Bình

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Tránh 'đúng quy trình nhưng không chọn đúng người'

Ông Vũ Đại Thắng được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm

Tiến hành đúng quy định, hiệu quả quy trình nhân sự BCH Trung ương

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tránh tình trạng 'đúng quy trình nhưng không chọn đúng người'

Ngành Tổ chức xây dựng Ðảng triển khai nhiệm vụ