Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV sẽ khai mạc ngày 21/10

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV sẽ khai mạc ngày 21/10

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội XIV sẽ khai mạc vào 21/10

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội XIV sẽ khai mạc vào 21/10

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Sẽ kéo dài thêm 3 ngày, tăng thời gian hỏi đáp giữa đại biểu và các bộ trưởng

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Sẽ kéo dài thêm 3 ngày, tăng thời gian hỏi đáp giữa đại biểu và các bộ trưởng

Đại biểu không được vắng mặt khi Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng

Đại biểu không được vắng mặt khi Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sẽ xem xét thông qua 13 dự án luật

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sẽ xem xét thông qua 13 dự án luật

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Dành 60% tổng thời gian cho công tác xây dựng pháp luật

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Dành 60% tổng thời gian cho công tác xây dựng pháp luật

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Thông qua 13 dự án luật

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Thông qua 13 dự án luật

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa IV sẽ khai mạc ngày 21/10/2019

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa IV sẽ khai mạc ngày 21/10/2019

Sẽ xem xét, quyết định nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế

Sẽ xem xét, quyết định nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế

Thực hiện Công ước ICCPR trong việc tôn trọng nhân phẩm vốn có của con người

Thực hiện Công ước ICCPR trong việc tôn trọng nhân phẩm vốn có của con người

Kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tổ chức chậm phê duyệt phương án cổ phần hóa

Kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tổ chức chậm phê duyệt phương án cổ phần hóa

Sẽ sửa quy định để trọng dụng nhân tài

Sẽ sửa quy định để trọng dụng nhân tài

1 cán bộ ở Cao Bằng nhận quà tặng là ô tô trị giá trên 3,7 tỉ đồng

1 cán bộ ở Cao Bằng nhận quà tặng là ô tô trị giá trên 3,7 tỉ đồng

Loạn chứng chỉ hành công chức: Cần loại bỏ một kiểu 'giấy phép con'

Loạn chứng chỉ hành công chức: Cần loại bỏ một kiểu 'giấy phép con'

Thông báo thi tuyển công chức năm 2019

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc: Một số người dùng mác công chức để 'lấy le, để nhàn nhã…'

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc: Một số người dùng mác công chức để 'lấy le, để nhàn nhã…'

32 thí sinh tham dự hội thi chủ tịch công đoàn cơ sở giỏi năm 2019

32 thí sinh tham dự hội thi chủ tịch công đoàn cơ sở giỏi năm 2019

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa lấy ý kiến góp ý vào các Dự thảo Luật

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa lấy ý kiến góp ý vào các Dự thảo Luật

Muốn nghỉ hưu sớm vì kiệt sức

Muốn nghỉ hưu sớm vì kiệt sức

Thanh Hóa: Giám đốc Sở Tư pháp bị đề nghị kiểm điểm vì bổ nhiệm cán bộ sai quy định

Thanh Hóa: Giám đốc Sở Tư pháp bị đề nghị kiểm điểm vì bổ nhiệm cán bộ sai quy định

Lãnh đạo Sở Tư pháp Thanh Hóa bị đề nghị kiểm điểm vì 'nâng đỡ không trong sáng'

Lãnh đạo Sở Tư pháp Thanh Hóa bị đề nghị kiểm điểm vì 'nâng đỡ không trong sáng'

Có những nghề nên cho nghỉ hưu sớm 10 năm

Có những nghề nên cho nghỉ hưu sớm 10 năm

UBND cấp tỉnh sẽ có từ 17- 21 Sở, UBND cấp huyện có từ 11-13 phòng

UBND cấp tỉnh sẽ có từ 17- 21 Sở, UBND cấp huyện có từ 11-13 phòng

Người lao động không đồng tình tăng tuổi nghỉ hưu

Người lao động không đồng tình tăng tuổi nghỉ hưu

Sửa đổi luật nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và rà soát chức năng, nhiệm vụ

Sửa đổi luật nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và rà soát chức năng, nhiệm vụ

Tăng tuổi nghỉ hưu: Cụ thể hóa tới từng công việc

Tăng tuổi nghỉ hưu: Cụ thể hóa tới từng công việc

Hậu Giang: Bị Kỷ luật, Phó Giám đốc Sở chối nhận quyết định điều động

Hậu Giang: Phó Giám đốc Sở từ chối nhận điều động tiếp tục bị kỷ luật cảnh cáo

Hậu Giang: Phó Giám đốc Sở từ chối nhận điều động tiếp tục bị kỷ luật cảnh cáo

ĐỀ NGHỊ KHÔNG GIẢM PHÓ CHỦ TỊCH HĐND CÁC CẤP

ĐỀ NGHỊ KHÔNG GIẢM PHÓ CHỦ TỊCH HĐND CÁC CẤP

Luật về cán bộ, công chức, viên chức nên làm rõ khái niệm 'người có tài'

Luật về cán bộ, công chức, viên chức nên làm rõ khái niệm 'người có tài'

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Tuyển dụng giáo viên: Khó chồng khó

Tuyển dụng giáo viên: Khó chồng khó

Hiệu trưởng mắng giáo viên 'thần kinh có vấn đề' và dọa cho 'thân bại danh liệt'

Hiệu trưởng mắng giáo viên 'thần kinh có vấn đề' và dọa cho 'thân bại danh liệt'

'Hiến kế' đảm bảo công khai, minh bạch trong kiểm định đầu vào công chức

'Hiến kế' đảm bảo công khai, minh bạch trong kiểm định đầu vào công chức

Nhiều người lao động không đồng ý tăng tuổi hưu

Nhiều người lao động không đồng ý tăng tuổi hưu

Quận Bắc Từ Liêm phát động triển khai mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử

Quận Bắc Từ Liêm phát động triển khai mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử

Trọng dụng nhân tài - cơ chế chưa bắt nhịp thực tiễn: Kỳ 4 - Thiếu tiêu chí đánh giá nhân tài

Trọng dụng nhân tài - cơ chế chưa bắt nhịp thực tiễn: Kỳ 4 - Thiếu tiêu chí đánh giá nhân tài

Ưu tiên chính sách cho 'công chức cấp xã'

Ưu tiên chính sách cho 'công chức cấp xã'

Cục THADS Thành phố Hà Nội 'cắt khúc' khi xác minh sai phạm của cấp dưới?

Cục THADS Thành phố Hà Nội 'cắt khúc' khi xác minh sai phạm của cấp dưới?

Nhìn nhận công bằng, bình đẳng với cán bộ công chức cấp xã

Nhìn nhận công bằng, bình đẳng với cán bộ công chức cấp xã

Tăng tuổi hưu: Đề xuất tách riêng tuổi nghỉ hưu của cán bộ công chức

Tăng tuổi hưu: Đề xuất tách riêng tuổi nghỉ hưu của cán bộ công chức

Đề xuất làm chậm lại lộ trình tăng tuổi hưu

Đề xuất làm chậm lại lộ trình tăng tuổi hưu

Đề xuất làm chậm lại lộ trình tăng tuổi hưu

Đề xuất làm chậm lại lộ trình tăng tuổi hưu

Trọng dụng nhân tài - cơ chế chưa bắt nhịp thực tiễn: Kỳ 2 - Chế độ đãi ngộ chưa tương xứng

Trọng dụng nhân tài - cơ chế chưa bắt nhịp thực tiễn: Kỳ 2 - Chế độ đãi ngộ chưa tương xứng

Nghiêm cấm ký hợp đồng lao động để làm chuyên môn, nghiệp vụ ở các cơ quan hành chính nhà nước

Nghiêm cấm ký hợp đồng lao động để làm chuyên môn, nghiệp vụ ở các cơ quan hành chính nhà nước

Sơn La, Hà Giang xử gian lận điểm thi sát ngày

Sơn La, Hà Giang xử gian lận điểm thi sát ngày

Do quy định của Đảng khác Luật Cán bộ, công chức

Kỷ luật một Kiểm sát viên tham gia điều hành doanh nghiệp đòi nợ thuê

Kỷ luật một Kiểm sát viên tham gia điều hành doanh nghiệp đòi nợ thuê

ĐOÀN ĐBQH TPHCM GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC

ĐOÀN ĐBQH TPHCM GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC

CẦN LÀM RÕ KHÁI NIỆM NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG

CẦN LÀM RÕ KHÁI NIỆM NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG

Kỷ luật kiểm sát viên tham gia điều hành công ty đòi nợ thuê

Kỷ luật kiểm sát viên tham gia điều hành công ty đòi nợ thuê

Bạc Liêu: Bổ nhiệm cán bộ đang dính kỷ luật

Bạc Liêu: Bổ nhiệm cán bộ đang dính kỷ luật

Tránh tình trạng cán bộ coi nghỉ hưu là 'hạ cánh an toàn'

Tránh tình trạng cán bộ coi nghỉ hưu là 'hạ cánh an toàn'

'Không phải cứ hạ cánh an toàn, làm sao thì làm rồi anh về'

'Không phải cứ hạ cánh an toàn, làm sao thì làm rồi anh về'

Nữ hiệu trưởng trường mầm non phát ngôn vô cảm từng bị kỷ luật vì 'chia bè kéo cánh'

Nữ hiệu trưởng trường mầm non phát ngôn vô cảm từng bị kỷ luật vì 'chia bè kéo cánh'

Kỷ luật buộc thôi việc cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh đúng hay sai?

Kỷ luật buộc thôi việc cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh đúng hay sai?

Vụ tố cáo cán bộ Tổng cục Biển và Hải đảo nhận 12 tỉ: Đề nghị chuyển đơn sang công an

Vụ tố cáo cán bộ Tổng cục Biển và Hải đảo nhận 12 tỉ: Đề nghị chuyển đơn sang công an

Hành khách gây rối sân bay Tân Sơn Nhất: Cần làm rõ nguyên nhân vụ việc

Hành khách gây rối sân bay Tân Sơn Nhất: Cần làm rõ nguyên nhân vụ việc

Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Hội thi 'Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi' năm 2019

Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Hội thi 'Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi' năm 2019

Không được phân biệt loại hình đào tạo trong tuyển dụng công chức, viên chức

Không được phân biệt loại hình đào tạo trong tuyển dụng công chức, viên chức

Còn nhiều sai sót trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ

Còn nhiều sai sót trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ

Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng

Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng

Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục nói về vấn đề tự chủ đại học

Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục nói về vấn đề tự chủ đại học

Tuyển sinh 2019: Những khối ngành nào hút thí sinh?

Tuyển sinh 2019: Những khối ngành nào hút thí sinh?

Khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Quảng Trị: Bổ nhiệm Trưởng phòng không có quyết định tuyển dụng

Quảng Trị: Bổ nhiệm Trưởng phòng không có quyết định tuyển dụng

Kỳ lạ bên trong lớp học thăng hạng giáo viên tiểu học ở Bắc Giang

Kỳ lạ bên trong lớp học thăng hạng giáo viên tiểu học ở Bắc Giang

Báo cáo mới nhất về vấn đề tăng tuổi hưu

Báo cáo mới nhất về vấn đề tăng tuổi hưu

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ/CP: Cần có chính sách để thu hút cán bộ

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ/CP: Cần có chính sách để thu hút cán bộ

Đề nghị thống kê công việc khác biệt về tuổi nghề và tuổi nghỉ hưu

Đề nghị thống kê công việc khác biệt về tuổi nghề và tuổi nghỉ hưu

Bộ TNMT làm rõ vụ Tổng cục Biển, Hải đảo bị tố nhận 12 tỷ chạy dự án

Bộ TNMT làm rõ vụ Tổng cục Biển, Hải đảo bị tố nhận 12 tỷ chạy dự án

Đánh giá công chức, viên chức: Chưa thực chất!

Đánh giá công chức, viên chức: Chưa thực chất!

Chỉ có 0,59% công chức và 0,38% viên chức không hoàn thành nhiệm vụ

Chỉ có 0,59% công chức và 0,38% viên chức không hoàn thành nhiệm vụ

Cán bộ, công chức, viên chức khác nhau như thế nào

Cán bộ, công chức, viên chức khác nhau như thế nào

Bộ trưởng về hưu bị cách chức, giấy tờ đã ký có còn giá trị?

Bộ trưởng về hưu bị cách chức, giấy tờ đã ký có còn giá trị?

Chây ì xử lý đơn thư của thầy cô có chấm dứt khi tăng thời hiệu kỷ luật cán bộ?

Chây ì xử lý đơn thư của thầy cô có chấm dứt khi tăng thời hiệu kỷ luật cán bộ?

Địa phương kêu khó vì thiếu cơ chế xử lý cán bộ về hưu

Địa phương kêu khó vì thiếu cơ chế xử lý cán bộ về hưu

Vụ Mobifone mua AVG: Kỷ luật khiển trách nguyên Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Vụ Mobifone mua AVG: Kỷ luật khiển trách nguyên Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Lưu ý nâng bậc lương với viên chức giáo dục

Lưu ý nâng bậc lương với viên chức giáo dục

Năm 2018 có 56 người đứng đầu bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

Năm 2018 có 56 người đứng đầu bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

Cần xử lý dứt điểm các sai phạm trong công tác cán bộ

Trách nhiệm của công chức trong đề án vị trí việc làm?

Trách nhiệm của công chức trong đề án vị trí việc làm?