Lai Châu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo

Lai Châu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo

Giám đốc Sở Công thương Lai Châu có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Giám đốc Sở Công thương Lai Châu có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu cùng có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất

Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu cùng có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất

Lai Châu: Chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới

Lai Châu: Chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới

Sẵn sàng đón năm học mới

Sẵn sàng đón năm học mới

Sẵn sàng cho năm học mới 2018-2019 - Bài 1: Gấp rút xóa điểm 'nóng'

Sẵn sàng cho năm học mới 2018-2019 - Bài 1: Gấp rút xóa điểm 'nóng'

Năm học mới: Vẫn nóng chuyện giáo viên

Năm học mới: Vẫn nóng chuyện giáo viên

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ khảo sát công tác chuẩn bị năm học mới tại Lai Châu

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ khảo sát công tác chuẩn bị năm học mới tại Lai Châu

Xúc động thầy giáo cõng bàn ghế vượt qua suối chuẩn bị cho năm học mới

Xúc động thầy giáo cõng bàn ghế vượt qua suối chuẩn bị cho năm học mới

CĐ ngành giáo dục Lai Châu chăm lo tốt quyền lợi của nhà giáo, người lao động

CĐ ngành giáo dục Lai Châu chăm lo tốt quyền lợi của nhà giáo, người lao động

Mất dữ liệu gốc, thí sinh Sơn La có phải thi lại?

Mất dữ liệu gốc, thí sinh Sơn La có phải thi lại?

Rà soát thi THPT Quốc gia 2018: Các địa phương đều đúng quy trình?

Rà soát thi THPT Quốc gia 2018: Các địa phương đều đúng quy trình?

Nhiều bài thi THPT thay đổi điểm sau chấm phúc khảo

Nhiều bài thi THPT thay đổi điểm sau chấm phúc khảo

Dính nghi vấn điểm cao, hàng loạt lãnh đạo ngành giáo dục các tỉnh phản bác

Dính nghi vấn điểm cao, hàng loạt lãnh đạo ngành giáo dục các tỉnh phản bác

Tiếp tục xác minh những nghi vấn kết quả thi THPT

Tiếp tục xác minh những nghi vấn kết quả thi THPT

Lai Châu, Hòa Bình khẳng định kỳ thi đúng quy chế và không có sự can thiệp về điểm số

Lai Châu, Hòa Bình khẳng định kỳ thi đúng quy chế và không có sự can thiệp về điểm số

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018: Các tỉnh tiếp tục bị đưa vào diện nghi vấn nói gì?

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018: Các tỉnh tiếp tục bị đưa vào diện nghi vấn nói gì?

Lai Châu không phát hiện bất thường trong kỳ thi THPT Quốc gia

Lai Châu không phát hiện bất thường trong kỳ thi THPT Quốc gia

Lai Châu: Kết quả thi THPT quốc gia không có gì bất thường

Lai Châu: Kết quả thi THPT quốc gia không có gì bất thường

Giám đốc Sở GD&ĐT Lai Châu nói gì về tỷ lệ điểm cao vượt trội?

Giám đốc Sở GD&ĐT Lai Châu nói gì về tỷ lệ điểm cao vượt trội?

Nghi điểm thi bất thường, Sở GD-ĐT Lai Châu rà soát lại khâu chấm thi

Nghi điểm thi bất thường, Sở GD-ĐT Lai Châu rà soát lại khâu chấm thi

Nghi vấn điểm thi THPT quốc gia bất thường: Giám đốc Sở GD-ĐT Lai Châu nói gì?

Nghi vấn điểm thi THPT quốc gia bất thường: Giám đốc Sở GD-ĐT Lai Châu nói gì?

Lãnh đạo Sở Giáo dục Lai Châu lý giải chuyện tỷ lệ điểm cao của tỉnh

Lãnh đạo Sở Giáo dục Lai Châu lý giải chuyện tỷ lệ điểm cao của tỉnh

Điện Biên, Kon Tum, Lai Châu xuất hiện nghi vấn điểm thi bất thường

Điện Biên, Kon Tum, Lai Châu xuất hiện nghi vấn điểm thi bất thường

Điểm thi Điện Biên, Kon Tum, Lai Châu có sự khác thường

Điểm thi Điện Biên, Kon Tum, Lai Châu có sự khác thường