Con số và sự kiện ngày 20-5-2024

Đồ họa thể hiện kết quả huy động tiền gửi của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tính đến cuối tháng 4-2024 theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai. (Thông tin - Đồ họa: Hải Hà)

Đồ họa thể hiện kết quả huy động tiền gửi của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tính đến cuối tháng 4-2024 theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai. (Thông tin - Đồ họa: Hải Hà)

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202405/infographic-con-so-va-su-kien-ngay-20-5-2024-d4a3453/