Trafigura Group bi quan về thị trường dầu thời gian tới

Trafigura Group bi quan về thị trường dầu thời gian tới

Trafigura Group cảnh báo thị trường dầu mỏ sắp trở lại trạng thái dư thừa khi nhu cầu phục hồi chậm chạp.