Giá mua điện chưa hấp dẫn, lợi tức thấp, khó thu hút nhà đầu tư

Giá mua điện chưa hấp dẫn, lợi tức thấp, khó thu hút nhà đầu tư

Theo Bộ Công thương, tới năm 2024, khi thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vận hành, giá điện được kỳ vọng có...