Giữ việc làm cho người lao động là vấn đề sống còn

Giữ việc làm cho người lao động là vấn đề sống còn

Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đang tạo ra những hệ lụy cho hàng triệu lao động. Chưa bao giờ tình trạng...
Gói hỗ trợ đợt 2 cần đúng, trúng và khẩn trương

Gói hỗ trợ đợt 2 cần đúng, trúng và khẩn trương

Người lao động cần thêm gói cứu trợ

Người lao động cần thêm gói cứu trợ

Lao động thất nghiệp có thể tăng 100.000 người mỗi tháng

Lao động thất nghiệp có thể tăng 100.000 người mỗi tháng

Công đoàn tham gia xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng

Công đoàn tham gia xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng

Cần chú trọng phát triển Đảng viên trong Công đoàn Việt Nam

Cần chú trọng phát triển Đảng viên trong Công đoàn Việt Nam

Thưởng Tết bằng gì?

Thưởng Tết bằng gì?

Thưởng Tết bằng hiện vật: Người lao động thiệt đơn, thiệt kép?

Thưởng Tết bằng hiện vật: Người lao động thiệt đơn, thiệt kép?

Có nên tăng thêm 3 ngày nghỉ lễ?

Có nên tăng thêm 3 ngày nghỉ lễ?

Có nên giảm số giờ làm?

Có nên giảm số giờ làm?

Làm tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ người lao động

Làm tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ người lao động

Doanh nghiệp muốn tổ chức làm thêm phải tham khảo ý kiến người lao động

Doanh nghiệp muốn tổ chức làm thêm phải tham khảo ý kiến người lao động

Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tăng năng suất lao động, cách nào?

Tăng năng suất lao động, cách nào?

90 năm Công đoàn Việt Nam: Khẳng định vai trò, vị thế trong giai đoạn mới

90 năm Công đoàn Việt Nam: Khẳng định vai trò, vị thế trong giai đoạn mới

Người lao động có quyền tự do lựa chọn tổ chức công đoàn

Người lao động có quyền tự do lựa chọn tổ chức công đoàn

Mức lương tối thiểu: Cách tính vẫn xa rời thực tế

Mức lương tối thiểu: Cách tính vẫn xa rời thực tế

Mức lương tối thiểu: Cách tính vẫn xa rời thực tế

Mức lương tối thiểu: Cách tính vẫn xa rời thực tế

Mức lương tối thiểu: Cách tính vẫn xa rời thực tế

Nữ công nhân chấp nhận 'bán mình', đẻ thuê vì lương bèo

Nữ công nhân chấp nhận 'bán mình', đẻ thuê vì lương bèo

Lương thấp, nhiều công nhân phải 'đẻ thuê', vay nặng lãi

Lương thấp, nhiều công nhân phải 'đẻ thuê', vay nặng lãi

Mức sống tối thiểu: Không thể áp dụng cách tính từ… 10 năm trước

Mức sống tối thiểu: Không thể áp dụng cách tính từ… 10 năm trước

99% công nhân may ở Việt Nam có mức lương thấp hơn mức Sàn lương châu Á

99% công nhân may ở Việt Nam có mức lương thấp hơn mức Sàn lương châu Á

Lương tối thiểu vùng năm 2020: Có đảm bảo mức sống tối thiểu?

Lương tối thiểu vùng năm 2020: Có đảm bảo mức sống tối thiểu?