Ba trường hợp bắt đầu được hưởng lương hưu từ 1-1-2021

Ba trường hợp bắt đầu được hưởng lương hưu từ 1-1-2021

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có ba trường hợp đủ điều kiện giải quyết hưởng lương hưu từ ngày...
Điều kiện chồng được trợ cấp một lần khi vợ sinh con

Điều kiện chồng được trợ cấp một lần khi vợ sinh con

Được tiếp tục hưởng chế độ ốm đau?

Được tiếp tục hưởng chế độ ốm đau?

Hợp đồng thử việc có phải tham gia BHXH bắt buộc không?

Hợp đồng thử việc có phải tham gia BHXH bắt buộc không?

Năm 2021 về hưu sẽ nhận tiền trợ cấp một lần ra sao?

Năm 2021 về hưu sẽ nhận tiền trợ cấp một lần ra sao?

Những quy định mới quan trọng về phụ cấp lương năm 2021

Những quy định mới quan trọng về phụ cấp lương năm 2021

Quy định về thời gian tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Được hưởng chế độ ốm đau?

Được hưởng chế độ ốm đau?

Hợp đồng thử việc phải đóng BHXH?

Hợp đồng thử việc phải đóng BHXH?

Bị cách ly tại nhà vì COVID-19 có được hưởng chế độ BHXH?

Bị cách ly tại nhà vì COVID-19 có được hưởng chế độ BHXH?

Ðược hưởng chế độ thai sản?

Ðược hưởng chế độ thai sản?

Không có cơ sở

Không có cơ sở

Nghỉ hưu trước tuổi, tỉ lệ hưởng lương hưu được tính thế nào?

Nghỉ hưu trước tuổi, tỉ lệ hưởng lương hưu được tính thế nào?

Sinh con sau bao lâu thì được nhận tiền thai sản?

Sinh con sau bao lâu thì được nhận tiền thai sản?

Phải xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên sổ BHXH

Phải xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên sổ BHXH

4 trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi tối đa 5 năm

4 trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi tối đa 5 năm

15 năm đóng BHXH đã đủ điều kiện hưởng lương hưu?

15 năm đóng BHXH đã đủ điều kiện hưởng lương hưu?

Điều kiện được tính lương hưu theo diện quân nhân chuyển ngành

Điều kiện được tính lương hưu theo diện quân nhân chuyển ngành

Nghỉ việc điều trị tai nạn lao động có được hưởng chế độ ốm đau?

Nghỉ việc điều trị tai nạn lao động có được hưởng chế độ ốm đau?

Được hưởng trợ cấp thai sản?

Được hưởng trợ cấp thai sản?

Đóng BHXH thế nào?

Đóng BHXH thế nào?

Lao động thời vụ dịp Tết được ký hợp đồng, đóng bảo hiểm

Lao động thời vụ dịp Tết được ký hợp đồng, đóng bảo hiểm

Thủ tục hưởng chế độ thai sản

Thủ tục hưởng chế độ thai sản

Được nhận BHXH một lần?

Được nhận BHXH một lần?

Chế độ thai sản khi công ty tạm ngưng đóng BHXH do dịch

Chế độ thai sản khi công ty tạm ngưng đóng BHXH do dịch

Tính lương hưu BHXH thế nào?

Tính lương hưu BHXH thế nào?

Đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản?

Đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản?

Thông báo bằng văn bản khi giảm lao động đóng BHXH

Thông báo bằng văn bản khi giảm lao động đóng BHXH

Nhiều phương thức đóng BHXH tự nguyện

Nhiều phương thức đóng BHXH tự nguyện

Bệnh gì thì được hưởng BHXH một lần?

Bệnh gì thì được hưởng BHXH một lần?

Bỏ hợp đồng lao động thời vụ, người lao động được lợi

Bỏ hợp đồng lao động thời vụ, người lao động được lợi

Có thể khiếu nại

Có thể khiếu nại

Được hưởng chế độ thai sản?

Được hưởng chế độ thai sản?

Người trên 60 tuổi có được đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu?

Người trên 60 tuổi có được đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu?

Đảm bảo ANTT tại các doanh nghiệp xi măng

Đảm bảo ANTT tại các doanh nghiệp xi măng

Tuổi nghỉ hưu người tham gia BHXH tự nguyện

Tuổi nghỉ hưu người tham gia BHXH tự nguyện

Điều kiện, thời gian, mức hưởng BHXH một lần

Điều kiện, thời gian, mức hưởng BHXH một lần

Đóng BHXH lại từ đầu?

Đóng BHXH lại từ đầu?

Không được hưởng trợ cấp thai sản

Không được hưởng trợ cấp thai sản

Đóng BHXH liên tục mới được hưởng thai sản?

Đóng BHXH liên tục mới được hưởng thai sản?

Đóng BHXH ra sao?

Đóng BHXH ra sao?

Trường hợp nào không được giải quyết chế độ ốm đau?

Trường hợp nào không được giải quyết chế độ ốm đau?

Tuổi nghỉ hưu là bao nhiêu?

Tuổi nghỉ hưu là bao nhiêu?

Hưu trí vẫn đi làm thì có phải đóng BHXH không?

Hưu trí vẫn đi làm thì có phải đóng BHXH không?

TX Hồng Lĩnh hỗ trợ gần 10.000 người dân kinh phí tham gia bảo hiểm

TX Hồng Lĩnh hỗ trợ gần 10.000 người dân kinh phí tham gia bảo hiểm