Than Thống Nhất: Nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho 95 cán bộ Công đoàn

Than Thống Nhất: Nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho 95 cán bộ Công đoàn

Năm 2020: Điều chỉnh căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần

Năm 2020: Điều chỉnh căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần

Ủy thác thu đảm bảo tính hiệu quả trong phát triển đối tượng tham gia BHXH

Ủy thác thu đảm bảo tính hiệu quả trong phát triển đối tượng tham gia BHXH

Ưu tiên giải quyết quyền lợi cho người lao động

Ưu tiên giải quyết quyền lợi cho người lao động

Khoảng 62 nghìn người nước ngoài đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Khoảng 62 nghìn người nước ngoài đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thủ tướng: Cần khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm

Thủ tướng: Cần khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm

Cần tiếp cận mục tiêu đảm bảo tính hiệu quả trong phát triển đối tượng tham gia BHXH

Cần tiếp cận mục tiêu đảm bảo tính hiệu quả trong phát triển đối tượng tham gia BHXH

Được nghỉ thai sản trước khi sinh tối đa 2 tháng

Được nghỉ thai sản trước khi sinh tối đa 2 tháng

Bị rắn cắn, có được hưởng chế độ ốm đau không?

Bị rắn cắn, có được hưởng chế độ ốm đau không?

Nâng cao kiến thức pháp luật cho công nhân, cán bộ Công đoàn

Nâng cao kiến thức pháp luật cho công nhân, cán bộ Công đoàn

Hướng dẫn việc thực hiện BHXH đối với người bị phạt tù giam

Hướng dẫn việc thực hiện BHXH đối với người bị phạt tù giam

Gian nan xử lý nợ đọng BHXH

Gian nan xử lý nợ đọng BHXH

Nhận lương hưu rồi có phải đóng BHXH bắt buộc không?

Cần thêm giải pháp 'kích cầu' để mở rộng BHXH tự nguyện

Cần thêm giải pháp 'kích cầu' để mở rộng BHXH tự nguyện

Bị tuyên án tù có được hưởng BHXH một lần?

Bị tuyên án tù có được hưởng BHXH một lần?

Thủ tục, giấy tờ để hưởng chế độ thai sản

Thủ tục, giấy tờ để hưởng chế độ thai sản

Điều kiện về hưu sớm cho lao động nữ năm 2019

Điều kiện về hưu sớm cho lao động nữ năm 2019

Không phải đóng bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp

Không phải đóng bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp

Người đang bị tù giam vẫn được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

Người đang bị tù giam vẫn được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

Cách xác định mức lương bình quân để tính trợ cấp thôi việc

Cách xác định mức lương bình quân để tính trợ cấp thôi việc

Phải đóng BHXH cho NLĐ

Phải đóng BHXH cho NLĐ

Chưa đủ điều kiện nghỉ hưu

Chưa đủ điều kiện nghỉ hưu

Khoảng trống về bảo hiểm xã hội ở HTX

Khoảng trống về bảo hiểm xã hội ở HTX

Hết tuổi lao động có được tham gia BHXH?

Hết tuổi lao động có được tham gia BHXH?

Nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động được hưởng quyền lợi gì?

Nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động được hưởng quyền lợi gì?

Hướng dẫn cách tính hưởng chế độ thai sản

Hướng dẫn cách tính hưởng chế độ thai sản

Cách tính trợ cấp thôi việc cho viên chức

Cách tính trợ cấp thôi việc cho viên chức

Hướng dẫn thực hiện BHXH đối với người bị phạt tù giam

Hướng dẫn thực hiện BHXH đối với người bị phạt tù giam

Chế độ thai sản khi chấm dứt hợp đồng trước lúc sinh con

Chế độ thai sản khi chấm dứt hợp đồng trước lúc sinh con

Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động

Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động

Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng BHXH một lần

Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng BHXH một lần

Giáo viên có được hưởng chế độ ốm đau, dưỡng sức trong thời gian nghỉ hè?

Giáo viên có được hưởng chế độ ốm đau, dưỡng sức trong thời gian nghỉ hè?

Hội thi 'Cán bộ chính sách pháp luật giỏi'

Hội thi 'Cán bộ chính sách pháp luật giỏi'

Hết tuổi lao động có được tham gia BHXH tự nguyện?

Hết tuổi lao động có được tham gia BHXH tự nguyện?

Các thuật ngữ liên quan đến hành vi gian lận bảo hiểm y tế

Bộ luật Lao động (sửa đổi): Mở rộng diện bao phủ, hướng tới BHXH toàn dân

Bộ luật Lao động (sửa đổi): Mở rộng diện bao phủ, hướng tới BHXH toàn dân

Cách tính trợ cấp thôi việc cho viên chức

Cách tính trợ cấp thôi việc cho viên chức

Được hưởng chế độ thai sản?

Được hưởng chế độ thai sản?

Được thanh toán chế độ ốm đau

Được thanh toán chế độ ốm đau

Phải truy đóng BHXH

Phải truy đóng BHXH

Được cử đại diện giao kết hợp đồng lao động

Được cử đại diện giao kết hợp đồng lao động

Điều kiện gì để được nghỉ hưu trước tuổi?

Điều kiện gì để được nghỉ hưu trước tuổi?

Điều trị ngoại trú có được cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH?

Điều trị ngoại trú có được cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH?

Không được hưởng mức lương hưu tối đa 75%

Không được hưởng mức lương hưu tối đa 75%

Được hưởng chế độ thai sản

Được hưởng chế độ thai sản

Đóng thêm BHXH tự nguyện đủ 20 năm thì được nhận lương hưu?

Đóng thêm BHXH tự nguyện đủ 20 năm thì được nhận lương hưu?

Bộ luật Lao động (sửa đổi): Tác động đến việc mở rộng diện bao phủ về Bảo hiểm xã hội

Bộ luật Lao động (sửa đổi): Tác động đến việc mở rộng diện bao phủ về Bảo hiểm xã hội

Thời gian giải quyết chế độ cho lao động nam khi vợ sinh con

Thời gian giải quyết chế độ cho lao động nam khi vợ sinh con

Điều kiện thanh toán chi phí theo chế độ ốm đau

Điều kiện thanh toán chi phí theo chế độ ốm đau

Tham gia BHXH 7 tháng, có được thanh toán BHXH một lần?

Tham gia BHXH 7 tháng, có được thanh toán BHXH một lần?

Nghỉ ốm quá ngày có được đóng BHXH không?

Nghỉ ốm quá ngày có được đóng BHXH không?

Phải đóng bảo hiểm thất nghiệp

Phải đóng bảo hiểm thất nghiệp

Được nghỉ tối đa 14 ngày khi vợ sinh con

Được nghỉ tối đa 14 ngày khi vợ sinh con

Nhiều chính sách hỗ trợ hộ gia đình tham gia BHYT

Nhiều chính sách hỗ trợ hộ gia đình tham gia BHYT

Đang mang thai nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản không?

Đang mang thai nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản không?

Bộ luật Lao động (sửa đổi): Hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, an sinh xã hội bền vững

Bộ luật Lao động (sửa đổi): Hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, an sinh xã hội bền vững

Tiền thưởng có tính đóng BHXH bắt buộc?

Tiền thưởng có tính đóng BHXH bắt buộc?

Tư vấn, đối thoại về chính sách bảo hiểm tại An Giang

Tư vấn, đối thoại về chính sách bảo hiểm tại An Giang

Cách tính mức hưởng chế độ thai sản khi thay đổi mức lương đóng BHXH

Cách tính mức hưởng chế độ thai sản khi thay đổi mức lương đóng BHXH

Tiền lương tháng đóng BHXH

Tiền lương tháng đóng BHXH

'Vá' lỗ hổng chính sách để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân

'Vá' lỗ hổng chính sách để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân

Sửa Luật Lao động để thúc đầy mục tiêu BHXH toàn dân

Sửa Luật Lao động để thúc đầy mục tiêu BHXH toàn dân

Nộp hồ sơ chế độ BHXH chậm so với quy định có bị phạt?

Nộp hồ sơ chế độ BHXH chậm so với quy định có bị phạt?

Không hoàn thành nhiệm vụ có được nghỉ hưu sớm diện tinh giản biên chế?

Không hoàn thành nhiệm vụ có được nghỉ hưu sớm diện tinh giản biên chế?

Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con

Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con

Nâng cao kiến thức pháp luật cho công nhân

Nâng cao kiến thức pháp luật cho công nhân

Phải thật thông thoáng mới mở rộng được BHXH tự nguyện

Phải thật thông thoáng mới mở rộng được BHXH tự nguyện

Cựu TGĐ Bảo hiểm xã hội VN Lê Bạch Hồng lĩnh 6 năm tù

Cựu TGĐ Bảo hiểm xã hội VN Lê Bạch Hồng lĩnh 6 năm tù

Các bệnh được hưởng chế độ BHXH một lần

Các bệnh được hưởng chế độ BHXH một lần

Có giám định lại khả năng lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu?

Có giám định lại khả năng lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu?

Hà Nội: Hỗ trợ pháp lý cho người lao động

Hà Nội: Hỗ trợ pháp lý cho người lao động

Được hưởng trợ cấp khi vợ sinh con?

Được hưởng trợ cấp khi vợ sinh con?

Tuyên truyền pháp luật cho công nhân

Tuyên truyền pháp luật cho công nhân

Chế độ đang nghỉ thai sản khi công ty giải thể?

Chế độ đang nghỉ thai sản khi công ty giải thể?

Ai có thể tham gia BHXH tự nguyện?

Ai có thể tham gia BHXH tự nguyện?

Làm việc bán thời gian có phải đóng BHXH?

Làm việc bán thời gian có phải đóng BHXH?

Cựu Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Huy Ban: Nhà tôi ai cũng có công hết!

Cựu Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Huy Ban: Nhà tôi ai cũng có công hết!

Xã có số người tham gia BHXH tự nguyện tăng hơn 10 lần

Xã có số người tham gia BHXH tự nguyện tăng hơn 10 lần

Vụ cựu thứ trưởng hầu tòa: Các bị cáo đã khai gì?

Vụ cựu thứ trưởng hầu tòa: Các bị cáo đã khai gì?

Có được truy đóng 15 năm không tham gia BHXH?

Có được truy đóng 15 năm không tham gia BHXH?

Không khám qua BHYT, có được hưởng chế độ ốm đau?

Không khám qua BHYT, có được hưởng chế độ ốm đau?

Đóng BHXH theo hợp đồng lao động

Đóng BHXH theo hợp đồng lao động

Nhiều đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT gần 65 tỷ đồng

Phối hợp tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho người lao động

Phối hợp tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho người lao động

Bộ Y tế trả lời về lộ trình sửa đổi chính sách và cắt giảm TTHC

Bộ Y tế trả lời về lộ trình sửa đổi chính sách và cắt giảm TTHC

Chồng mới tham gia BHXH được 2 tháng có được hưởng chế độ khi vợ sinh con không?

Chồng mới tham gia BHXH được 2 tháng có được hưởng chế độ khi vợ sinh con không?

Chống trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế từ cơ sở

Chống trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế từ cơ sở

Bình Dương: Nâng cao nhận thức về an toàn lao động

Bình Dương: Nâng cao nhận thức về an toàn lao động

Cách xác định mức lương bình quân để tính trợ cấp thôi việc

Cách xác định mức lương bình quân để tính trợ cấp thôi việc

Mở rộng bảo hiểm xã hội tự nguyện: Cần 'kích cầu' từ chính sách

Mở rộng bảo hiểm xã hội tự nguyện: Cần 'kích cầu' từ chính sách

Công ty Kim khí kê khai thiếu thuế thu nhập