Gia Đình Của Bé

Bài hát: GIA ĐÌNH CỦA BÉ

Nhạc và lời: LÊ ANH TÚ

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/gia-dinh-cua-be-post744939.html