Bàn dự thảo các nghị định thi hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản

Chiều 21/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về bàn các dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản.

Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí Lê Văn Chiến, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 5 dự thảo nghị định. Trong đó, 3 dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, gồm: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Hai dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, gồm: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Đồng chí Lê Văn Chiến, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Đồng chí Lê Văn Chiến, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Các ý kiến góp ý nhấn mạnh, các dự thảo nghị định đã cụ thể hóa và hướng dẫn, quy định chi tiết những nội dung được luật giao và khắc phục một số tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn.

Các dự thảo nghị định được thông qua sẽ tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản với các pháp luật khác có liên quan.

Tuy nhiên, ban soạn thảo, tổ biên tập cần rà soát, làm rõ hơn một số khái niệm chuyên ngành; làm rõ hơn quy định kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ; chú trọng tích hợp thông tin nhà ở và thị trường bất động sản với thông tin về đất đai, dân cư, thuế...

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận, đánh giá cao ý kiến đóng góp của đại diện các bộ, ngành, địa phương. Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng yêu cầu ban soạn thảo, tổ biên tập tiếp thu đầy đủ để cập nhật, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các dự thảo nghị định để Chính phủ xem xét, thông qua.

Thanh Hà

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/ban-du-thao-cac-nghi-dinh-thi-hanh-luat-nha-o-luat-kinh-doanh-bat-dong-san-212650.html