Giải pháp an sinh nhà ở cho người có thu nhập thấp

Một trong 3 lực cản của đầu tàu kinh tế Đông Nam Bộ được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ ra là nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Đây là lực cản và cần phải tập trung giải quyết bởi vùng có tỷ lệ đô thị hóa, tốc độ công nghiệp hóa và gia tăng dân số cơ học bậc nhất cả nước nhưng phát triển các dự án cho người có thu nhập thấp chưa tương xứng. Tính đến hết năm 2023, tỷ lệ nhà ở kiên cố của vùng mới đạt hơn 22%, đứng thứ 4/6 vùng kinh tế; diện tích sàn nhà ở bình quân toàn vùng đạt hơn 24m²/người, thấp nhất trong 6 vùng và thấp hơn so với bình quân chung của cả nước (hơn 27m²/người).

Có nhiều nguyên nhân lý giải cho vấn đề trên. Đó là, thủ tục chấp thuận/phê duyệt chủ trương đầu tư dự án kéo dài, thiếu quỹ đất sạch, doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, các chính sách khuyến khích phát triển nhà ở công nhân và nhà ở xã hội không ổn định.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có dự thảo báo cáo cơ chế chính sách đặc thù cho vùng Đông Nam Bộ, trong đó có chính sách về phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Một số nội dung đáng chú ý trong chính sách này là nhiệm vụ quy hoạch chi tiết được lập đồng thời với việc lập đồ án quy hoạch chi tiết nhằm rút ngắn thời gian; tại thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư, trường hợp quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu chưa phù hợp với quy hoạch chung thì cho phép chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy hoạch chung và chỉ tiêu hệ số sử dụng đất hoặc mật độ xây dựng theo quy định của pháp luật về nhà ở; UBND các tỉnh, thành phố được phê duyệt quy hoạch, bố trí quỹ đất nhà ở xã hội bên trong hoặc ngoài phạm vi dự án nhà ở thương mại.

Cuối tháng 5 vừa qua, Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Tại chỉ thị này, Ban Bí thư định hướng, Nhà nước ưu tiên bố trí nguồn ngân sách từ Trung ương và địa phương để làm các dự án nhà ở xã hội tại đô thị cho thuê. Đây được xem là một giải pháp mới trong phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Lê An

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202406/giai-phap-an-sinh-nha-o-cho-nguoi-co-thu-nhap-thap-80e4b1a/