Bổ sung quy định về ưu đãi đầu tư với dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế

Bổ sung quy định về ưu đãi đầu tư với dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế

Dự thảo nghị định về quản lý khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế (KKT) bổ sung quy định về ưu đãi đầu tư...
Kỷ luật công chức sinh con thứ 3, áp dụng quy định nào?

Kỷ luật công chức sinh con thứ 3, áp dụng quy định nào?

Đề xuất xử phạt vi phạm liên quan đến việc cấp, đổi, cấp lại CCCD

Đề xuất xử phạt vi phạm liên quan đến việc cấp, đổi, cấp lại CCCD

Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Nghị định về quản lý kinh doanh đa cấp

Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Nghị định về quản lý kinh doanh đa cấp

Tổng thống Nga ký sắc lệnh quy định thời điểm tổ chức bầu cử Hạ viện

Bổ sung điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Bổ sung điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Tổng thống Putin ký văn bản ấn định ngày tổ chức bầu cử Hạ viện

Tổng thống Putin ký văn bản ấn định ngày tổ chức bầu cử Hạ viện

Tổng thống Putin ký sắc lệnh, 2 tháng nữa Nga sẽ tiến hành bầu cử Hạ viện

Tổng thống Putin ký sắc lệnh, 2 tháng nữa Nga sẽ tiến hành bầu cử Hạ viện

Phạt tới 400 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, mua bán hàng giả?

Phạt tới 400 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, mua bán hàng giả?

Vi phạm trong lĩnh vực giáo dục bị phạt tiền tới 150 triệu đồng

Vi phạm trong lĩnh vực giáo dục bị phạt tiền tới 150 triệu đồng

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn là thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn là thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Kỷ luật công chức sinh con thứ 3, áp dụng quy định nào?

Kỷ luật công chức sinh con thứ 3, áp dụng quy định nào?

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế phối hợp trong xử lý vi phạm hành chính

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế phối hợp trong xử lý vi phạm hành chính

Tổng thống Nga ký sắc lệnh quy định thời điểm tổ chức bầu cử Hạ viện

Tổng thống Nga ký sắc lệnh quy định thời điểm tổ chức bầu cử Hạ viện

Vấn đề mới chung quanh nghị định quy định chi tiết Luật Đầu tư

Vấn đề mới chung quanh nghị định quy định chi tiết Luật Đầu tư

Tổng thống Nga ký sắc lệnh quy định thời điểm tổ chức bầu cử Hạ viện

Tổng thống Nga ký sắc lệnh quy định thời điểm tổ chức bầu cử Hạ viện

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và Ủy ban Quốc gia về trẻ em

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và Ủy ban Quốc gia về trẻ em

Từ ngày 01/7/2021, thêm nhiều đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí

Từ ngày 01/7/2021, thêm nhiều đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí

Thay đổi thành viên BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ

Thay đổi thành viên BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ

Hải quan rút ngắn thời gian thông quan hàng nhập khẩu

Hải quan rút ngắn thời gian thông quan hàng nhập khẩu

Đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm lĩnh vực giáo dục

Đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm lĩnh vực giáo dục

Đề xuất quy định bảo vệ các thành phần môi trường

Đề xuất quy định bảo vệ các thành phần môi trường

Quy định mới về cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng

Quy định mới về cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng

Tăng giá trị cho nông sản bằng 'con đường' truy xuất nguồn gốc

Tăng giá trị cho nông sản bằng 'con đường' truy xuất nguồn gốc

Hành vi trộm cắp điện bị phạt tới 100 triệu đồng

Hành vi trộm cắp điện bị phạt tới 100 triệu đồng

Điểm mới trong Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực môi trường

Điểm mới trong Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực môi trường

Tàu thuyền neo đậu cản trở giao thông bị phạt bao nhiêu tiền?

Tàu thuyền neo đậu cản trở giao thông bị phạt bao nhiêu tiền?

Cần quy định rõ trách nhiệm về môi trường đối với từng loại hình DN

Cần quy định rõ trách nhiệm về môi trường đối với từng loại hình DN

Hỗ trợ một lần sau đầu tư đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển

Hỗ trợ một lần sau đầu tư đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển

Hành vi trộm cắp điện bị phạt tới 100 triệu đồng

Hành vi trộm cắp điện bị phạt tới 100 triệu đồng

Khu công nghiệp nào sẽ bị ảnh hưởng bởi Nghị định 82?

Khu công nghiệp nào sẽ bị ảnh hưởng bởi Nghị định 82?

Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng không được kinh doanh khác ngành

Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng không được kinh doanh khác ngành

Muốn cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng phải có vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng

Muốn cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng phải có vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng

Công nghiệp hỗ trợ được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Công nghiệp hỗ trợ được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Giao hết cho Hải quan kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm là bất cập

Giao hết cho Hải quan kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm là bất cập

Xây dựng nghị định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Xây dựng nghị định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Một số bất cập của nội dung Dự thảo Nghị định Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu

Một số bất cập của nội dung Dự thảo Nghị định Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu

Bổ sung quy định quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Bổ sung quy định quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Bổ sung quy định cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và liên vận ASEAN

Bổ sung quy định cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và liên vận ASEAN

Chế tài chặt để quản lý minh bạch nguồn tiền huy động từ thiện

Chế tài chặt để quản lý minh bạch nguồn tiền huy động từ thiện

Quy định mới về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế

Quy định mới về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế

Hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng cần những điều kiện gì?

Hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng cần những điều kiện gì?

Các hành vi bị cấm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

Các hành vi bị cấm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

Doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 512.864 tỷ đồng

Doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 512.864 tỷ đồng

Tên gọi tỉnh Lào Cai có ý nghĩa gì?

Tên gọi tỉnh Lào Cai có ý nghĩa gì?