Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp TN&MT cho các Đại sứ Australia và Thụy Điển

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp TN&MT cho các Đại sứ Australia và Thụy Điển

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường' cho các Đại sứ Australia và Thụy Điển

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường' cho các Đại sứ Australia và Thụy Điển

Cách mạng công nghiệp 4.0 và việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam

Cách mạng công nghiệp 4.0 và việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam

Bộ TN&MT tham vấn các nhà khoa học về dự thảo Đánh giá thực hiện mục tiêu về TN&MT và ứng phó với BĐKH của Chiến lược 10 năm

Bộ TN&MT tham vấn các nhà khoa học về dự thảo Đánh giá thực hiện mục tiêu về TN&MT và ứng phó với BĐKH của Chiến lược 10 năm

Ông Hoàng Mạnh Hà được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập báo Tài nguyên và Môi trường

Ông Hoàng Mạnh Hà được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập báo Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường tham vấn để sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước sông Mê Công

Tăng cường tham vấn để sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước sông Mê Công

Xâm nhập mặn đang gia tăng ở đồng bằng sông Cửu Long

Xâm nhập mặn đang lấn rất sâu vào đồng bằng sông Cửu Long

Bài 4: Đồng bằng sông Cửu Long phải 'thuận thiên' với biến đổi khí hậu

Bài 4: Đồng bằng sông Cửu Long phải 'thuận thiên' với biến đổi khí hậu

Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mê Công Việt Nam lần thứ nhất năm 2019

Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mê Công Việt Nam lần thứ nhất năm 2019

Đảm bảo nguồn nước là điều kiện tiên quyết phát triển bền vững cho lưu vực sông Mê Công

Đảm bảo nguồn nước là điều kiện tiên quyết phát triển bền vững cho lưu vực sông Mê Công

Ủy ban sông Mê Công Việt Nam họp phiên toàn thể lần thứ nhất năm 2019

Ủy ban sông Mê Công Việt Nam họp phiên toàn thể lần thứ nhất năm 2019

Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mekong Việt Nam lần thứ nhất

Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mekong Việt Nam lần thứ nhất

Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mê Công Việt Nam lần thứ nhất năm 2019

Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mê Công Việt Nam lần thứ nhất năm 2019

Thích ứng với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long

Thích ứng với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long

'Thuận thiên' để ứng phó

Đồng bằng sông Cửu Long cần có cơ chế để phát triển bền vững

Đồng bằng sông Cửu Long cần có cơ chế để phát triển bền vững

Tạo đột phá trong phát triển bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long

Tạo đột phá trong phát triển bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng: Hướng đến chinh phục biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng: Hướng đến chinh phục biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long

TP.HCM cần là 'nhạc trưởng' điều phối hiệu quả liên kết vùng ĐBSCL

TP.HCM cần là 'nhạc trưởng' điều phối hiệu quả liên kết vùng ĐBSCL

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: ĐBSCL cần có cơ chế để phát triển bền vững

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: ĐBSCL cần có cơ chế để phát triển bền vững

PTT Trương Hòa Bình: Khai thác nước ngầm quá mức gây ô nhiễm, xâm thực

PTT Trương Hòa Bình: Khai thác nước ngầm quá mức gây ô nhiễm, xâm thực

Tạo chuyển biến trong tư duy và hành động vì sự phát triển bền vững của ĐBSCL

Tạo chuyển biến trong tư duy và hành động vì sự phát triển bền vững của ĐBSCL

Hai năm thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP: Những kết quả bước đầu đáng ghi nhận

Hai năm thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP: Những kết quả bước đầu đáng ghi nhận

Cấp bách giải quyết sạt lở, sụt lún đất và xâm nhập mặn vùng ĐBSCL

Cấp bách giải quyết sạt lở, sụt lún đất và xâm nhập mặn vùng ĐBSCL

Đề xuất thành lập Ủy ban điều phối vùng ĐBSCL

Đề xuất thành lập Ủy ban điều phối vùng ĐBSCL

ĐBSCL thay đổi toàn diện sau 2 năm 'thuận theo tự nhiên'

ĐBSCL thay đổi toàn diện sau 2 năm 'thuận theo tự nhiên'

Tìm giải pháp ứng phó sạt lở bờ sông ở ĐBSCL

Tìm giải pháp ứng phó sạt lở bờ sông ở ĐBSCL

Bộ trưởng TNMT: Cần cơ chế đặc thù để sống chung với biến đổi khí hậu

Bộ trưởng TNMT: Cần cơ chế đặc thù để sống chung với biến đổi khí hậu

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Biến đổi khí hậu ĐBSCL đến sớm hơn kịch bản

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Biến đổi khí hậu ĐBSCL đến sớm hơn kịch bản

Đồng bằng sông Cửu Long đang tổn thương nặng nề do biến đổi khí hậu

Đồng bằng sông Cửu Long đang tổn thương nặng nề do biến đổi khí hậu

Cảnh báo phường An Lạc (quận Bình Tân, TP HCM) đang lún rất nhanh!

Cảnh báo phường An Lạc (quận Bình Tân, TP HCM) đang lún rất nhanh!

Cả vùng ĐBSCL đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển Kinh tế - Xã hội

Cả vùng ĐBSCL đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển Kinh tế - Xã hội

Sài Gòn có nơi lún 0,8 m do khai thác nước ngầm quá mức

Sài Gòn có nơi lún 0,8 m do khai thác nước ngầm quá mức

Tìm quyết sách, giải pháp hữu hiệu giúp ĐBSCL phát triển bền vững

Tìm quyết sách, giải pháp hữu hiệu giúp ĐBSCL phát triển bền vững

Diễn đàn chuyên đề quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng ĐBSCL

Diễn đàn chuyên đề quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng ĐBSCL

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 120 của Chính phủ - Bài cuối: Biến thách thức thành cơ hội

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 120 của Chính phủ - Bài cuối: Biến thách thức thành cơ hội

Hội nghị Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL

Hội nghị Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL

Quyết sách mới cho sự bền vững của Đồng bằng sông Cửu Long

Quyết sách mới cho sự bền vững của Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long thay đổi gì sau 2 năm 'thuận theo tự nhiên'?

Đồng bằng sông Cửu Long thay đổi gì sau 2 năm 'thuận theo tự nhiên'?

Nhìn lại 2 năm thực hiện Nghị quyết 'thuận thiên'

Nhìn lại 2 năm thực hiện Nghị quyết 'thuận thiên'

Tập trung triển khai lập Quy hoạch tổng thể Quốc gia

Tập trung triển khai lập Quy hoạch tổng thể Quốc gia

Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà nói về vụ đoàn thanh tra Bộ bị Công an lập biên bản

Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà nói về vụ đoàn thanh tra Bộ bị Công an lập biên bản

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Cần công bố các giấy phép, lộ trình khai thác cát sỏi cho người dân được biết

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Cần công bố các giấy phép, lộ trình khai thác cát sỏi cho người dân được biết

Quản lý cát, sỏi lòng sông: Đảm bảo tính bền vững và hài hòa lợi ích các bên

Quản lý cát, sỏi lòng sông: Đảm bảo tính bền vững và hài hòa lợi ích các bên

Thủ tướng xuống phố, cùng người trẻ tham gia phòng chống rác thải nhựa

Thủ tướng xuống phố, cùng người trẻ tham gia phòng chống rác thải nhựa

Đến năm 2035, ô nhiễm nước sẽ khiến Việt Nam tổn thất 3,5% GDP

Đến năm 2035, ô nhiễm nước sẽ khiến Việt Nam tổn thất 3,5% GDP

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại lễ ra quân toàn quốc chống rác thải nhựa

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại lễ ra quân toàn quốc chống rác thải nhựa

Ra quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa

Ra quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa

Thủ tướng tham dự Lễ ra quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa

Thủ tướng tham dự Lễ ra quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa

Lãnh đạo Bộ TN&MT làm việc với Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Lãnh đạo Bộ TN&MT làm việc với Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Lãnh đạo Bộ TN&MT làm việc với Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Lãnh đạo Bộ TN&MT làm việc với Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Bộ TN&MT: Khẩn trương chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH

Bộ TN&MT: Khẩn trương chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH

Bài 2: Xói mòn lòng tin của nhân dân

Bài 2: Xói mòn lòng tin của nhân dân

Bộ trưởng Xây dựng phát biểu về phí bảo trì gây tranh cãi

Bộ trưởng Xây dựng phát biểu về phí bảo trì gây tranh cãi

'Đại Sứ Đại Dương Xanh' được Phó Thủ Tướng và Bộ Trưởng vinh danh tại Bạc Liêu

'Đại Sứ Đại Dương Xanh' được Phó Thủ Tướng và Bộ Trưởng vinh danh tại Bạc Liêu

Diễn đàn đầu tư phát triển thương hiệu biển Việt Nam

Diễn đàn đầu tư phát triển thương hiệu biển Việt Nam

Bạc Liêu khởi công Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1

Bạc Liêu khởi công Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1

Thêm nhà máy điện gió 50 MW tại Bạc Liêu

Thêm nhà máy điện gió 50 MW tại Bạc Liêu

Xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai để quản lý giá thị trường

Xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai để quản lý giá thị trường

Cạnh tranh giữa các nhu cầu sử dụng nước đang nổi lên tại Việt Nam

Cạnh tranh giữa các nhu cầu sử dụng nước đang nổi lên tại Việt Nam

Chất lượng nước kém ảnh hưởng tới doanh số bán hàng của DN lên tới gần 50%

Chất lượng nước kém ảnh hưởng tới doanh số bán hàng của DN lên tới gần 50%

Việt Nam hướng tới hệ thống nước sạch và an toàn

Việt Nam hướng tới hệ thống nước sạch và an toàn

Hướng tới một hệ thống nước có tính thích ứng, sạch và an toàn

Hướng tới một hệ thống nước có tính thích ứng, sạch và an toàn

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: WB đã chỉ ra những thực trạng đáng báo động của tài nguyên nước Việt Nam

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: WB đã chỉ ra những thực trạng đáng báo động của tài nguyên nước Việt Nam

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Một triệu lá cờ thể hiện ý chí lớn của ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Một triệu lá cờ thể hiện ý chí lớn của ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp công dân định kỳ

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp công dân định kỳ

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Thủ trưởng các đơn vị cần quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Thủ trưởng các đơn vị cần quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao

Cấp dưới bị tố nhận 12 tỷ 'chạy' dự án: Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói 'nếu vi phạm sẽ chuyển sang công an'

Cấp dưới bị tố nhận 12 tỷ 'chạy' dự án: Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói 'nếu vi phạm sẽ chuyển sang công an'

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói về việc 2 cán bộ bị tố nhận 12 tỉ đồng

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói về việc 2 cán bộ bị tố nhận 12 tỉ đồng

Cấp dưới bị tố nhận 12 tỉ 'chạy' dự án, Bộ trưởng Trần Hồng Hà lên tiếng

Cấp dưới bị tố nhận 12 tỉ 'chạy' dự án, Bộ trưởng Trần Hồng Hà lên tiếng

Vụ tố cán bộ nhận 12 tỷ: Bộ trưởng nói gì?

Vụ tố cán bộ nhận 12 tỷ: Bộ trưởng nói gì?

Hai cán bộ bị tố nhận 12 tỷ đồng 'chạy' dự án, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói gì?

Hai cán bộ bị tố nhận 12 tỷ đồng 'chạy' dự án, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói gì?

Bộ trưởng Trần Hồng Hà lên tiếng việc 2 cán bộ bị tố nhận 12 tỷ 'chạy' dự án

Bộ trưởng Trần Hồng Hà lên tiếng việc 2 cán bộ bị tố nhận 12 tỷ 'chạy' dự án

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói gì về cấp dưới bị tố nhận 12 tỉ đồng 'chạy dự án'?

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói gì về cấp dưới bị tố nhận 12 tỉ đồng 'chạy dự án'?

Bộ TNMT làm rõ vụ Tổng cục Biển, Hải đảo bị tố nhận 12 tỷ chạy dự án

Bộ TNMT làm rõ vụ Tổng cục Biển, Hải đảo bị tố nhận 12 tỷ chạy dự án

Đang kiểm tra 2 cán bộ Tổng cục Biển - Hải đảo bị tố nhận tiền 'chạy' dự án

Đang kiểm tra 2 cán bộ Tổng cục Biển - Hải đảo bị tố nhận tiền 'chạy' dự án

Bộ trưởng Tài nguyên lên tiếng vụ hai cán bộ nhận 12 tỷ 'chạy' dự án

Bộ trưởng Tài nguyên lên tiếng vụ hai cán bộ nhận 12 tỷ 'chạy' dự án

Vụ 2 cán bộ bị tố nhận 12 tỷ đồng 'chạy' dự án: Bộ TN-MT đang kiểm tra

Vụ 2 cán bộ bị tố nhận 12 tỷ đồng 'chạy' dự án: Bộ TN-MT đang kiểm tra

Cấp dưới bị tố nhận 12 tỷ chạy dự án, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói gì?

Cấp dưới bị tố nhận 12 tỷ chạy dự án, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói gì?

Cấp dưới bị tố nhận 12 tỷ 'chạy dự án', Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói gì

Cấp dưới bị tố nhận 12 tỷ 'chạy dự án', Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói gì

'Nhiều đoàn Thanh tra lợi dụng đóng dấu mật để không công khai, minh bạch'

'Nhiều đoàn Thanh tra lợi dụng đóng dấu mật để không công khai, minh bạch'

Xóa dự án treo: Cần công khai quy hoạch để dân giám sát

Xóa dự án treo: Cần công khai quy hoạch để dân giám sát

Trên 60% đơn thư khiếu nại liên quan đến đất đai

Trên 60% đơn thư khiếu nại liên quan đến đất đai

Đất quốc phòng, đất dự án ở Hà Nội, Đà Nẵng được sử dụng ra sao?

Đất quốc phòng, đất dự án ở Hà Nội, Đà Nẵng được sử dụng ra sao?

Việt Nam – Chi Lê: Hợp tác toàn diện trong lĩnh vực TN&MT

Việt Nam – Chi Lê: Hợp tác toàn diện trong lĩnh vực TN&MT

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Chi-lê tại Việt Nam

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Chi-lê tại Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Triển khai 5 giải pháp ngăn chặn vi phạm pháp luật đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Triển khai 5 giải pháp ngăn chặn vi phạm pháp luật đất đai

Đại biểu Quốc hội đề nghị gắn trách nhiệm tới từng tổ chức, cá nhân trong việc xử lý rác thải

Đại biểu Quốc hội đề nghị gắn trách nhiệm tới từng tổ chức, cá nhân trong việc xử lý rác thải

Bộ TN&MT và WEF: Hợp tác Hành động Toàn cầu về nhựa

Bộ TN&MT và WEF: Hợp tác Hành động Toàn cầu về nhựa

Bộ TN&MT - WEF tham gia hợp tác hành động toàn cầu về nhựa

Bộ TN&MT - WEF tham gia hợp tác hành động toàn cầu về nhựa

2 Bộ trưởng rèn kỹ năng phòng tránh thiên tai cho học sinh

2 Bộ trưởng rèn kỹ năng phòng tránh thiên tai cho học sinh

Tăng cường thanh kiểm tra và minh bạch quản lý sử dụng đất

Tăng cường thanh kiểm tra và minh bạch quản lý sử dụng đất

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐB PHAN VIẾT LƯỢNG VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐB PHAN VIẾT LƯỢNG VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Cần đổi mới tư duy về quản trị tài nguyên nước ở Việt Nam

Cần đổi mới tư duy về quản trị tài nguyên nước ở Việt Nam

Bản tin TN&MT số 18/2019 (số 84)

Bản tin TN&MT số 18/2019 (số 84)

Đại sứ quán Đan Mạch trao tặng 196 bức tranh cho Bệnh viện Nhi TƯ

Đại sứ quán Đan Mạch trao tặng 196 bức tranh cho Bệnh viện Nhi TƯ

Bộ TN&MT đề nghị EVN đồng hành thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

Bộ TN&MT đề nghị EVN đồng hành thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

Đưa nội dung công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2019-2025 vào các cấp học

Đưa nội dung công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2019-2025 vào các cấp học

Ký kết chương trình phối hợp công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2019 - 2025

Ký kết chương trình phối hợp công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2019 - 2025