Trắng đêm căng mình chống bão số 9

Trắng đêm căng mình chống bão số 9

Phó thủ tướng đề nghị các đơn vị cần xác định đêm nay không ngủ, tập trung rà soát các công việc, ứng phó...
Bão số 9: 'Không có cơ may nào cho thấy bão sẽ suy yếu hơn cường độ dự báo khi vào đất liền'

Bão số 9: 'Không có cơ may nào cho thấy bão sẽ suy yếu hơn cường độ dự báo khi vào đất liền'

Bão số 9 mạnh nhất trong 20 năm trở lại đây sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ngãi - Quảng Bình

Bão số 9 mạnh nhất trong 20 năm trở lại đây sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ngãi - Quảng Bình

Bão số 9 sẽ gây mưa lớn trước khi đổ bộ

Bão số 9 sẽ gây mưa lớn trước khi đổ bộ

Bão số 9 có sức gió cấp 12 giật cấp 15 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ngãi - Quảng Bình

Bão số 9 có sức gió cấp 12 giật cấp 15 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ngãi - Quảng Bình

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: 'Không thể chủ quan với bão số 9'

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: 'Không thể chủ quan với bão số 9'

Bão số 9 đổ bộ đất liền với sức gió giật cấp 15, có thể phá sập nhà cấp 4

Bão số 9 có sức tàn phá mạnh nhất từ tối 27/10 đến trước 19h, tối 28/10

Bão số 9 đổ bộ vào đất liền, gió giật cấp 17

Bão số 9 sẽ đạt cường độ cực đại tối nay, sức tàn phá cực lớn

Bài 2: Chuyển động từ một nghị quyết quan trọng của Quốc hội

Vấn đề thủy điện nhỏ phải được nhìn nhận rõ ràng

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: 'Cần hết sức thận trọng khi xây các thủy điện nhỏ'

Không khuyến khích phát triển thủy điện nhỏ

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Thận trọng khi cấp phép thủy điện nhỏ

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Cần hết sức thận trọng khi xây dựng các thủy điện nhỏ

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Thận trọng khi cấp phép thủy điện nhỏ

Bộ trưởng TN-MT: Không nên khuyến khích thủy điện nhỏ

Không khuyến khích phát triển bằng mọi giá thủy điện nhỏ

Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà: Không khuyến khích phát triển thủy điện nhỏ bằng mọi giá

Đề nghị giao UBDN cấp tỉnh thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Thận trọng khi cấp phép thủy điện nhỏ

Hết sức thận trọng khi phát triển các thủy điện nhỏ

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Thận trọng với các dự án thủy điện nhỏ

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: 'Phát triển thủy điện bao giờ cũng có hai mặt'

Cải thiện ngày càng tốt hơn chất lượng môi trường

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: 'Không khuyến khích phát triển bằng mọi giá thủy điện nhỏ'

Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà: Không nên phát triển thủy điện nhỏ bằng mọi giá

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Cần hết sức thận trọng trong cấp phép thủy điện nhỏ

Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường: 'Không khuyến khích phát triển thủy điện nhỏ bằng mọi giá'

Hết sức thận trọng khi xây dựng các thủy điện nhỏ

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Hết sức thận trọng khi xây thủy điện nhỏ

Bộ trưởng TN-MT: Đã cắt giảm hơn 400 hồ thủy điện nhỏ

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Hết sức thận trọng khi xây dựng thủy điện nhỏ

Các tổ chức nước ngoài đang sử dụng bao nhiêu đất tại Việt Nam?

Xây dựng đô thị thông minh - thay đổi về chất cho quá trình đô thị hóa mới

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM RÕ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (SỬA ĐỔI)

Sớm có quy định khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Bảo tồn đa dạng sinh học là vấn đề đạo đức

Việt Nam kiến nghị lồng ghép vấn đề đa dạng sinh học vào các dự án phát triển

Việt Nam kêu gọi các nước hành động quyết liệt bảo vệ đa dạng sinh học

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Việt Nam cần phải coi đa dạng sinh học là một vấn đề đạo đức

'Việt Nam cần phải coi đa dạng sinh học là một vấn đề đạo đức'

Đóng cửa bãi rác Cam Ly – Đà Lạt

Phê duyệt dự án đóng cửa bãi rác Cam Ly

CHÍNH PHỦ TRÌNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC MIỄN TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC TRONG NĂM 2020

Bác đề xuất miễn thu 1,4 nghìn tỷ đồng từ cấp quyền khai thác nước

Chưa tính đến việc miễn 1.400 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: Thiếu căn cứ để ban hành chính sách

Bác đề xuất miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Làm ăn có lãi vẫn xin hỗ trợ miễn tiền khai thác tài nguyên nước

Chưa tính đến việc miễn 1.400 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Tháo gỡ khó khăn cho 4.000 tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nước

Đề xuất miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước năm 2020

Đề xuất miễn 1.400 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Đề xuất miễn 1.400 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Gần 2.500 tỷ đồng cho 16 dự án điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển đảo

Giải quyết nhiều vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỀ CẬP CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO KHAI THÁC AN TOÀN, HIỆU QUẢ NGUỒN NƯỚC NGẦM

Lâm Đồng đề nghị hỗ trợ kinh phí để đóng các bãi rác gây ô nhiễm

KIỂM TRA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI ĐÀ LẠT

Bộ trưởng Trần Hồng Hà giải trình về đề xuất tích hợp 7 giấy phép thành 1

Đau đầu định giá đất

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà chỉ đạo vụ 50 triệu kg chất thải tại Thái Nguyên

Bộ TN&MT giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Thủ tướng phân công nhân sự Ủy ban sông Mekong Việt Nam

Thủ tướng phân công nhân sự Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam

Phân công nhân sự Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

Thủ tướng ký quyết định phân công nhân sự Ủy ban sông Mekong Việt Nam

Phân công nhân sự Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đảm nhận chức danh Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác trong lĩnh vực môi trường

Việt Nam-Nhật Bản ký gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác về môi trường

Khai thác khoáng sản không được xung đột với phát triển du lịch và nông nghiệp

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRẦN HỒNG HÀ GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT Ô NHIỄM TẠI CÁC LƯU VỰC SÔNG

An ninh nguồn nước và bài toán xuyên biên giới

Việt Nam chịu rủi ro lớn về nguồn nước

Bộ TN&MT muốn Quốc hội ban hành một Nghị quyết về an ninh nguồn nước

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Ô nhiễm chủ yếu tập trung ở khu vực hạ nguồn

Hai Bộ trưởng lo lắng khi hơn 70% nguồn nước phụ thuộc vào nước ngoài

Trên 90% nước thải sinh hoạt nông thôn chưa được xử lý

Hiệu quả sử dụng nước ở Việt Nam bằng 1/10 trung bình thế giới

Hai bộ trưởng giải trình về an ninh nguồn nước

Ô nhiễm trên các sông quanh Hà Nội bao giờ chấm dứt?

Đề xuất dân bán rác thải, công ty thu gom trả tiền

'Cứ nói môi trường là ông Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm'

Xây dựng ngành Tài nguyên và Môi trường hiện đại và hội nhập

Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025

Hủy thanh tra hàng loạt dự án bất động sản

Bộ Tài nguyên Môi trường hủy thanh tra hàng loạt dự án bất động sản

Bộ Tài nguyên & Môi trường bất ngờ hủy thanh tra hàng loạt dự án bất động sản

Những dự án bất động sản được hủy thanh tra năm 2020

Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc tại Hà Giang

Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai

Chùm ảnh: Thủ tướng làm việc với lãnh đạo các địa phương đồng bằng sông Cửu Long