Hà Nội: Nguồn kinh phí thực hiện hạ ngầm hệ thống dây điện hiện gặp nhiều khó khăn

Về công tác hạ ngầm đường dây điện lực, viễn thông trên các tuyến phố EVNHANOI đã chỉ đạo các Điện lực trực thuộc khảo sát, xây dựng phương án hạ ngầm. Tuy nhiên nguồn kinh phí thực hiện hiện gặp nhiều khó khăn.

UBND TP Hà Nội có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 gửi HĐND TP Hà Nội.

 Dây điện “mạng nhện” bủa vây, người dân sống trong sợ hãi

Dây điện “mạng nhện” bủa vây, người dân sống trong sợ hãi

Trong đó có ý kiến cử tri đề nghị thành phố Hà Nội chỉ đạo Công ty Điện lực Thành phố và các đơn viễn thông xây dựng phương án, lộ trình cụ thể đối với việc hạ ngầm, xử lý dây điện, dây viễn thông trùng võng trên địa bàn Thành phố, bố trí, sắp xếp các tủ điện một cách hợp lý, xa khu vực sinh hoạt, đi lại của người dân để đảm bảo an toàn giao thông, PCCC và mỹ quan đô thị.

Trả lời cử tri, UBND thành phố Hà Nội cho biết, về công tác hạ ngầm đường dây điện lực, viễn thông trên các tuyến phố, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về Kế hoạch triển khai công tác hạ ngầm đường dây, cáp viễn thông, điện lực tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 tại công văn số 127/KH-UBND, EVNHANOI đã chỉ đạo các Điện lực trực thuộc khảo sát, xây dựng phương án hạ ngầm các tuyến phố.

Tuy nhiên theo kế hoạch vốn Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phê duyệt chủ yếu tập trung vào việc đầu tư xây dựng phát triển lưới điện, nguồn kinh phí thực hiện hạ ngầm hiện gặp nhiều khó khăn.

Về công tác chỉnh trang, thanh thải các đường dây điện lực trùng võng, theo UBND thành phố Hà Nội, Tổng công ty ghi nhận các kiến nghị của cử tri trên địa bàn Thành phố. Trên cơ sở đó, Tổng công ty sẽ chỉ đạo các đơn vị chủ động lập kế hoạch sắp xếp đường dây các tuyến cần thanh thải, chỉnh trang.

"Ngay khi cân đối được nguồn vốn, EVNHANOI sẽ thu xếp để tiến hành chỉnh trang, thanh thải các tuyến phố theo kiến nghị", UBND thành phố Hà Nội nêu.

Về công tác sắp xếp tủ điện một cách hợp lý, xa khu vực sinh hoạt, đi lại của người dân, đảm bảo an toàn giao thông, PCCC và mỹ quan đô thị, theo nội dung trả lời, trong quá trình thiết kế, lắp đặt, thi công các dự án, Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị phải tuân thủ đầy đủ các quy định lắp đặt, tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị điện, tiêu chuẩn an toàn, PCCC.

Đối với việc lắp đặt các tủ điện, các Công ty điện lực đã phối hợp với chính quyền địa phương trong việc thống nhất vị trí lắp đặt, đảm bảo mục tiêu mỹ quan đô thị, hạn chế ảnh hưởng tối đa đến an toàn giao thông và sinh hoạt của người dân.

Minh Chí

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ha-noi-nguon-kinh-phi-thuc-hien-ha-ngam-he-thong-day-dien-hien-gap-nhieu-kho-khan-post299324.html