10 năm cải cách hành chính: Nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn nhũng nhiễu, phiền hà

10 năm cải cách hành chính: Nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn nhũng nhiễu, phiền hà

Sáng 30-11, tại TPHCM, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề: 'Cải...
Hà Nội: Cải cách hành chính được tiến hành vững chắc, đột phá, có trọng tâm, trọng điểm

Hà Nội: Cải cách hành chính được tiến hành vững chắc, đột phá, có trọng tâm, trọng điểm

Bộ VHTTDL: Tổng kết chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước

Bộ VHTTDL: Tổng kết chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước

Nghệ An khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính

Nghệ An khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính

Nghệ An bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Nghệ An bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Đoàn công tác Bộ Nội vụ làm việc với Sở Nội vụ

Đoàn công tác Bộ Nội vụ làm việc với Sở Nội vụ

Quyết tâm chinh phục mục tiêu cao hơn

Quyết tâm chinh phục mục tiêu cao hơn

Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Hà Nội xếp thứ hai các tỉnh, thành về chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Hà Nội xếp thứ hai các tỉnh, thành về chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019: Hà Nội duy trì vị trí thứ hai khối tỉnh, thành phố

Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019: Hà Nội duy trì vị trí thứ hai khối tỉnh, thành phố

Quảng Ninh đứng thứ 3 toàn quốc về xếp hạng chỉ số PAPI 2019

Quảng Ninh đứng thứ 3 toàn quốc về xếp hạng chỉ số PAPI 2019

Phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính

Phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thủ tướng phê duyệt nhân sự cho Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính và cơ sở dữ liệu

Thủ tướng phê duyệt nhân sự cho Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính và cơ sở dữ liệu

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo 896

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo 896

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo 896

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo 896

Phê duyệt danh sách thành viên Ban chỉ đạo 896

Phê duyệt danh sách thành viên Ban chỉ đạo 896

Đổi mới không có nghĩa là 'doanh nghiệp hóa' đơn vị sự nghiệp công lập

Đổi mới không có nghĩa là 'doanh nghiệp hóa' đơn vị sự nghiệp công lập

Đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập: Tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập: Tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác điều tra xã hội học tại An Giang

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác điều tra xã hội học tại An Giang

Đang nằm viện, Trưởng ban tiếp dân Hải Phòng nhận hỏa tốc cho thôi chức

Đang nằm viện, Trưởng ban tiếp dân Hải Phòng nhận hỏa tốc cho thôi chức

Cải cách hành chính phải thực chất, hiệu quả

Cải cách hành chính phải thực chất, hiệu quả