Đảm bảo vừa giải quyết thủ tục hành chính vừa phòng dịch COVID-19

Đảm bảo vừa giải quyết thủ tục hành chính vừa phòng dịch COVID-19

Trong tháng 5, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của UBND T.P Thái...
Thanh Hóa triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa

Thanh Hóa triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa

An Giang nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

An Giang nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Lào Cai: Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự

Lào Cai: Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự

Khẩn cấp tạm ngưng giao dịch trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Dương

Khẩn cấp tạm ngưng giao dịch trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Dương

Bình Dương tạm dừng thực hiện thủ tục hành chính trực tiếp

Bình Dương tạm dừng thực hiện thủ tục hành chính trực tiếp

Thành lập 3 đoàn và 1 tổ kiểm tra đột xuất về cải cách hành chính

Thành lập 3 đoàn và 1 tổ kiểm tra đột xuất về cải cách hành chính

Quảng Ninh xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân

Quảng Ninh xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân

Lào Cai: Xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương

Lào Cai: Xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương

Bước tiến vượt bậc về chỉ số cải cách hành chính của Hà Nội

Bước tiến vượt bậc về chỉ số cải cách hành chính của Hà Nội

Không gián đoạn thủ tục hành chính

Không gián đoạn thủ tục hành chính

Quảng Nam tụt 7 bậc, xếp thứ 13 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Lâm Đồng yêu cầu tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

Lâm Đồng yêu cầu tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

Trung tâm Phục vụ hành chính công Bắc Giang: Chú trọng giải quyết hồ sơ và thanh toán trực tuyến

Trung tâm Phục vụ hành chính công Bắc Giang: Chú trọng giải quyết hồ sơ và thanh toán trực tuyến

Ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Thuế: Doanh nghiệp, người dân là trung tâm cải cách

Ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Thuế: Doanh nghiệp, người dân là trung tâm cải cách

Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa: Chuyển biến mạnh về cải cách hành chính

Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa: Chuyển biến mạnh về cải cách hành chính

Cải cách hành chính trong thực hiện chính sách cho người có công

Cải cách hành chính trong thực hiện chính sách cho người có công

SỞ TÀI CHÍNH: Nỗ lực làm hài lòng người dân, doanh nghiệp

SỞ TÀI CHÍNH: Nỗ lực làm hài lòng người dân, doanh nghiệp

Xác minh tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn phải tuân thủ 6 bước

Xác minh tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn phải tuân thủ 6 bước

Công an tỉnh Phú Thọ khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ CSGT

Công an tỉnh Phú Thọ khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ CSGT

Đáp ứng tốt hơn yêu cầu trong giải quyết thủ tục hành chính

Đáp ứng tốt hơn yêu cầu trong giải quyết thủ tục hành chính

Cảnh sát PCCC đẩy mạnh CCHC, tránh phiền hà cho doanh nghiệp

Cảnh sát PCCC đẩy mạnh CCHC, tránh phiền hà cho doanh nghiệp

Nha Trang: Chuyển biến trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Nha Trang: Chuyển biến trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Xây dựng chính quyền điện tử để phục vụ dân tốt hơn

Xây dựng chính quyền điện tử để phục vụ dân tốt hơn

Sơn La: Tỷ lệ ban hành văn bản được xác thực bởi chữ ký số trên môi trường mạng đạt trên 97%

Sơn La: Tỷ lệ ban hành văn bản được xác thực bởi chữ ký số trên môi trường mạng đạt trên 97%

Tạo thuận lợi cho người dân

Tạo thuận lợi cho người dân

Bản sao giấy ra viện có được hưởng bảo hiểm xã hội?

Bản sao giấy ra viện có được hưởng bảo hiểm xã hội?

Trăn trở của ứng cử viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Trăn trở của ứng cử viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Đổi mới từ hoạt động giám sát chuyên đề

Đổi mới từ hoạt động giám sát chuyên đề

Áp dụng ISO - tạo chuyển biến trong cải cách hành chính

Áp dụng ISO - tạo chuyển biến trong cải cách hành chính

Siết thu thuế cá nhân kinh doanh từ các sàn giao dịch thương mại điện tử Sendo, Tiki, Lazada, Shopee

Siết thu thuế cá nhân kinh doanh từ các sàn giao dịch thương mại điện tử Sendo, Tiki, Lazada, Shopee

Ngành Tài chính: Tín hiệu tích cực từ triển khai chính phủ điện tử

Ngành Tài chính: Tín hiệu tích cực từ triển khai chính phủ điện tử

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Chú trọng giao dịch an toàn

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Chú trọng giao dịch an toàn

Có thể nộp bản sao giấy ra viện có chứng thực để hưởng BHXH không?

Có thể nộp bản sao giấy ra viện có chứng thực để hưởng BHXH không?

Tạo đột phá trong cải cách hành chính phục vụ người dân

Tạo đột phá trong cải cách hành chính phục vụ người dân

Hà Nội: Triển khai một số nhiệm vụ về thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Hà Nội: Triển khai một số nhiệm vụ về thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Bộ TT&TT: Đẩy mạnh kết nối CSDL quốc gia về dân cư tại địa phương, kịp thời đồng bộ vào 1/7

Bộ TT&TT: Đẩy mạnh kết nối CSDL quốc gia về dân cư tại địa phương, kịp thời đồng bộ vào 1/7

Các tỉnh, thành phố cần đẩy mạnh kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Các tỉnh, thành phố cần đẩy mạnh kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

Hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

Còn có sự thiếu thống nhất về cách hiểu giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp

Còn có sự thiếu thống nhất về cách hiểu giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021

Nghệ An động thái tích cực 'gói ghém' quá khứ 'Tỉnh mở, Sở thắt'

Nghệ An động thái tích cực 'gói ghém' quá khứ 'Tỉnh mở, Sở thắt'

Công an TP Đà Nẵng: Đẩy mạnh cải cách hành chính và thay đổi thói quen của người dân

Công an TP Đà Nẵng: Đẩy mạnh cải cách hành chính và thay đổi thói quen của người dân

BHXH tỉnh: Đẩy mạnh cải cách TTHC

BHXH tỉnh: Đẩy mạnh cải cách TTHC

Đột phá trong cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Đột phá trong cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến