Trà Vinh: Sẵn sàng tham gia mô hình chuỗi để nâng cao giá trị tôm nuôi vào thị trường Mỹ

Trà Vinh: Sẵn sàng tham gia mô hình chuỗi để nâng cao giá trị tôm nuôi vào thị trường Mỹ

Vì một nền hành chính phục vụ

Vì một nền hành chính phục vụ

Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND TP Hà Nội

Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND TP Hà Nội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Vẫn còn tình trạng 'cắt giấy phép mẹ đẩy giấy phép con'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Vẫn còn tình trạng 'cắt giấy phép mẹ đẩy giấy phép con'

Thủ tướng chủ trì hội nghị của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Thủ tướng chủ trì hội nghị của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Hà Nội khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Hà Nội khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Giáo viên, học sinh Hà Nội thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính

Giáo viên, học sinh Hà Nội thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính

Ngành hóa chất: Ưu tiên cải cách thủ tục hành chính

Ngành hóa chất: Ưu tiên cải cách thủ tục hành chính

Áp dụng tối đa chứng từ điện tử trong đơn giản hóa thủ tục hành chính

Áp dụng tối đa chứng từ điện tử trong đơn giản hóa thủ tục hành chính

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tính đến bài toán kết nối một cửa quốc gia với ASEAN và quốc tế

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tính đến bài toán kết nối một cửa quốc gia với ASEAN và quốc tế

Công an tỉnh Quảng Ngãi đưa trang web cải cách hành chính đi vào hoạt động

Công an tỉnh Quảng Ngãi đưa trang web cải cách hành chính đi vào hoạt động

Bãi bỏ 9 thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm

Bãi bỏ 9 thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm

Bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

BộTN&MT: Đảm bảo yêu cầu và lộ trình thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

BộTN&MT: Đảm bảo yêu cầu và lộ trình thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Triệt để, đồng bộ và tăng tốc cải cách hành chính

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Triệt để, đồng bộ và tăng tốc cải cách hành chính

'Không phải cắt giảm thủ tục lấy được để báo cáo thành tích'

'Không phải cắt giảm thủ tục lấy được để báo cáo thành tích'

Bộ nào không ban hành được quy chuẩn kiểm tra thì không được phép kiểm tra chuyên ngành

Bộ nào không ban hành được quy chuẩn kiểm tra thì không được phép kiểm tra chuyên ngành

Năm 2019, triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính trong lĩnh vực TN&MT

Năm 2019, triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính trong lĩnh vực TN&MT

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên môi trường

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên môi trường

Bắc Ninh sẽ cùng DN Hàn Quốc triển khai thí điểm thẻ công dân thông minh trong năm 2019

Bắc Ninh sẽ cùng DN Hàn Quốc triển khai thí điểm thẻ công dân thông minh trong năm 2019

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Phải tăng cường phối hợp, kết nối hệ thống thông tin giữa Một cửa quốc gia với các Bộ, ngành

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Phải tăng cường phối hợp, kết nối hệ thống thông tin giữa Một cửa quốc gia với các Bộ, ngành

Hà Nội: Nhiều xã, phường nỗ lực xây dựng dịch vụ công trực tuyến

Hà Nội: Nhiều xã, phường nỗ lực xây dựng dịch vụ công trực tuyến

Nỗ lực vì sự hài lòng của người dân

Nỗ lực vì sự hài lòng của người dân

Hà Nội: 500 nghìn hồ sơ được xử lý qua mạng

Hà Nội: 500 nghìn hồ sơ được xử lý qua mạng

Ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ nhân dân tốt hơn

Ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ nhân dân tốt hơn

Bộ Tài chính: Cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu hội nhập

Bộ Tài chính: Cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu hội nhập

Hà Nội: Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Hà Nội: Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Lấy sự hài lòng của dân làm thước đo

Lấy sự hài lòng của dân làm thước đo

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân: Đánh giá sự hài lòng phải gắn với thu nhập tăng thêm

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân: Đánh giá sự hài lòng phải gắn với thu nhập tăng thêm

Bộ Công Thương bãi bỏ 27 quy hoạch hàng hóa, dịch vụ

Bộ Công Thương bãi bỏ 27 quy hoạch hàng hóa, dịch vụ

Bảo đảm duy trì hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp

Bảo đảm duy trì hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp