Sơn La thực hiện nghiêm việc cách ly người đến từ vùng có dịch

Sơn La thực hiện nghiêm việc cách ly người đến từ vùng có dịch

Người đi từ vùng dịch về Sơn La phải cách ly 14 ngày

Người đi từ vùng dịch về Sơn La phải cách ly 14 ngày

Sơn La thành lập 10 chốt kiểm dịch liên ngành phòng, chống dịch Covid-19

Sơn La thành lập 10 chốt kiểm dịch liên ngành phòng, chống dịch Covid-19

SƠN LA THÊM 37 CÔNG DÂN HOÀN THÀNH THỜI GIAN CÁCH LY

SƠN LA THÊM 37 CÔNG DÂN HOÀN THÀNH THỜI GIAN CÁCH LY

Nhiều công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế, trở về gia đình

Nhiều công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế, trở về gia đình

Sự yên tâm đẹp đẽ

Sự yên tâm đẹp đẽ

Sơn La lên phương án hoạt động vận tải đáp ứng các cấp độ Covid-19

Sơn La tạm dừng các hoạt động dịch vụ văn hóa để phòng dịch Covid-19

Sơn La chủ động phòng, chống dịch Covid-19

35 công dân hoàn thành cách ly y tế tại Sơn La

Sơn La đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các công dân thực hiện cách ly

35 người tại Sơn La hết thời gian cách ly y tế tập trung trở về nhà

Sơn La: 35 công dân được chứng nhận hết thời gian cách ly tập trung

35 công dân hết thời gian cách ly tập trung tại Trung đoàn 754

Dịch COVID-19: Thực hiện nghiêm các quy định cách ly phòng chống dịch

Trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 ở Sơn La có kết quả xét nghiệm âm tính

Sơn La thực hiện nghiêm kiểm tra, giám sát tại các cửa khẩu, lối mở biên giới

Sơn La huy động cả hệ thống chính trị, nhân dân chống dịch Covid-19

Sơn La cách ly, giám sát hơn 20 người trở về từ Trung Quốc

5 lưu học sinh Lào ở Sơn La có biểu hiện ho đã trở về nước

Sơn La chuẩn bị các cơ sở cách ly tập trung để chống Covid-19

Hứng khởi, sáng tạo trước mùa huấn luyện mới

Bảo đảm an toàn cho nhân dân vui Xuân - đón Tết

Thắm tình đoàn kết quân với dân các dân tộc tỉnh Sơn La