Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên

Sáng 8/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền...
Tập huấn công tác tuyên truyền miệng và nghiệp vụ hoạt động của đội ngũ báo cáo viên năm 2020

Tập huấn công tác tuyên truyền miệng và nghiệp vụ hoạt động của đội ngũ báo cáo viên năm 2020

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại Sơn La

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại Sơn La

Hiệu quả đổi mới hình thức bồi dưỡng báo cáo viên

Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng có nhân sự, lãnh đạo mới

Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng có nhân sự, lãnh đạo mới

Tin nhân sự mới tại Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tin nhân sự mới tại Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân khu 2

'Truyền lửa' đam mê

Cập nhật thông tin thời sự cho cán bộ sỹ quan hưu trí Công an Hà Nội

Hiệu quả 'miệng nói, tay làm, tai lắng nghe'

Tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên toàn quân năm 2019 khu vực phía Bắc

Đánh giá toàn diện kết quả huấn luyện thông qua diễn tập tại Sư đoàn 316