Tân Bí thư tỉnh ủy Sơn La là ai?

Tân Bí thư tỉnh ủy Sơn La là ai?

Trưởng ban Tổ chức TW làm việc và triển khai công tác cán bộ ở Sơn La

Trưởng ban Tổ chức TW làm việc và triển khai công tác cán bộ ở Sơn La

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại tỉnh Sơn La

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại tỉnh Sơn La

Đồng chí Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh Sơn La

Đồng chí Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh Sơn La

Khai mạc Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc

Khai mạc Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc

Khai mạc Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV

Khai mạc Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV

Triển lãm cộng đồng các dân tộc Tây Bắc

Triển lãm cộng đồng các dân tộc Tây Bắc

Đặc sắc triển lãm cộng đồng các dân tộc vùng Tây Bắc

Đặc sắc triển lãm cộng đồng các dân tộc vùng Tây Bắc

Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích Nhà tù Sơn La

Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích Nhà tù Sơn La

Giữ bình yên phố núi, nơi có Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La

Giữ bình yên phố núi, nơi có Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La

Sơn La thực hiện quan trắc chất lượng môi trường năm 2019

Sơn La thực hiện quan trắc chất lượng môi trường năm 2019

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong LLVT Sơn La

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong LLVT Sơn La

Công nhận TP Sơn La là đô thị loại II

Công nhận TP Sơn La là đô thị loại II

Tây Bắc - Sơn La sáng mãi tên Người…

Tây Bắc - Sơn La sáng mãi tên Người…

Hình ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Tây Bắc

Hình ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Tây Bắc

Kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Tây Bắc

Kỷ niệm trọng thể 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc

Kỷ niệm trọng thể 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ ở Sơn La

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ ở Sơn La

Triển lãm ảnh 'Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tây Bắc'

Triển lãm ảnh 'Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tây Bắc'

Triển lãm ảnh 'Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tây Bắc'

Triển lãm ảnh 'Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tây Bắc'

Triển lãm ảnh 'Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tây Bắc'

Triển lãm ảnh 'Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tây Bắc'

Triển lãm ảnh 'Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tây Bắc'

Triển lãm ảnh Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tây Bắc

Triển lãm ảnh Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tây Bắc

Triển lãm ảnh 'Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tây Bắc'

Triển lãm ảnh 'Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tây Bắc'

Thông tin về các hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Sơn La

Thông tin về các hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Sơn La