'Nhớ ánh đèn sân khấu'

'Nhớ ánh đèn sân khấu'

Xây dựng không gian văn hóa công cộng: Nhiều nơi vẫn chưa tôn trọng...

Xây dựng không gian văn hóa công cộng: Nhiều nơi vẫn chưa tôn trọng...

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bề dày văn hóa làm nên sáng tạo

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bề dày văn hóa làm nên sáng tạo

Một số văn nghệ sĩ 'cầm tinh trâu'

Một số văn nghệ sĩ 'cầm tinh trâu'

Hình tượng con trâu trong các tác phẩm mỹ thuật Nam Định

Hình tượng con trâu trong các tác phẩm mỹ thuật Nam Định

Tăng trưởng của niềm tin

Tăng trưởng của niềm tin

Để tác phẩm lưu dấu trong đời sống

Để tác phẩm lưu dấu trong đời sống

Kiên Giang: Đẩy mạnh hoạt động sáng tạo hướng tới giá trị 'Chân - Thiện - Mỹ'

Kiên Giang: Đẩy mạnh hoạt động sáng tạo hướng tới giá trị 'Chân - Thiện - Mỹ'

Các hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí quân đội

Nguồn động viên với văn nghệ sĩ

Nguồn động viên với văn nghệ sĩ

Cổng làng và sự biến dịch văn hóa

Cổng làng và sự biến dịch văn hóa

Chiến khu Đ trong văn học - nghệ thuật

Chiến khu Đ trong văn học - nghệ thuật

Ra sách về văn hóa dân gian

Ra sách về văn hóa dân gian

Tiên Yên: Hiệu quả hoạt động của 2 chi hội VHNT xã

Tiên Yên: Hiệu quả hoạt động của 2 chi hội VHNT xã

Ðại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ X

Ðại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ X

Văn học nghệ thuật cần nâng tầm, đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn

Văn học nghệ thuật cần nâng tầm, đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn

Xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Ðại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 10

Ðại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 10

Nâng cao chất lượng hoạt động Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh

Mong những 'vụ mùa bội thu' của văn nghệ sĩ nước nhà

Mong những 'vụ mùa bội thu' của văn nghệ sĩ nước nhà

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật đã tạo mở không gian sáng tạo, khơi dậy tiềm năng của văn nghệ sĩ

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật đã tạo mở không gian sáng tạo, khơi dậy tiềm năng của văn nghệ sĩ

Kỳ vọng văn học, nghệ thuật có vụ mùa bội thu

Kỳ vọng văn học, nghệ thuật có vụ mùa bội thu

12 tác phẩm được Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam năm 2020

Trao giải thưởng VHNT 'Lâm Đồng trên đường đổi mới, phát triển bền vững'

Trao giải thưởng VHNT 'Lâm Đồng trên đường đổi mới, phát triển bền vững'

Nhạc sĩ Văn Ký, Hồng Đăng được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT

Nhạc sĩ Văn Ký, Hồng Đăng được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT

Hội VHNT Bắc Giang: Dấu ấn một chặng đường

Hội VHNT Bắc Giang: Dấu ấn một chặng đường

Giàu sức sáng tạo

Giàu sức sáng tạo

Tiếng cười thi vị

Tiếng cười thi vị

Đến Huế nghe… kèn Huế

Đến Huế nghe… kèn Huế

Thêm nhiều tác phẩm văn học mới

Nghệ thuật kiên cường

Nghệ thuật kiên cường

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Xuân Giao và những tháng ngày biền biệt vắng nhà

Xuân Giao và những tháng ngày biền biệt vắng nhà

Hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa phục vụ công chúng

Hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa phục vụ công chúng

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực

Mỗi hội viên Hội VHNT phải có tác phẩm mang giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao

Mỗi hội viên Hội VHNT phải có tác phẩm mang giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao

Hội VHNT Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Hội VHNT Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Hệ thống pháp luật về văn hóa và gia đình: Vẫn còn đó những khoảng trống

Hệ thống pháp luật về văn hóa và gia đình: Vẫn còn đó những khoảng trống

Yên Bái có 4 tác giả đoạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2020

Yên Bái có 4 tác giả đoạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2020

50 tác phẩm đạt Giải thưởng văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 2020

50 tác phẩm đạt Giải thưởng văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 2020

Tự hào tiếp bước

Tự hào tiếp bước

Văn nghệ Đồng Nai với đề tài người lính

Văn nghệ Đồng Nai với đề tài người lính

Trao 50 giải thưởng văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số năm 2020

Trao 50 giải thưởng văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số năm 2020

Mục tiêu kép của xây dựng hệ giá trị văn học nghệ thuật Việt Nam

Mục tiêu kép của xây dựng hệ giá trị văn học nghệ thuật Việt Nam

Tập thơ 'Giới hạn' của Phan Hoàng Phương đoạt giải B giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2020