Công khai xin lỗi 3 người bị oan sai trong vụ án giết người 40 năm trước

Công khai xin lỗi 3 người bị oan sai trong vụ án giết người 40 năm trước

Nỗi cay đắng của 3 cụ ông hàm oan giết người, 40 năm mới được xin lỗi

Nỗi cay đắng của 3 cụ ông hàm oan giết người, 40 năm mới được xin lỗi

Viện KSND Vĩnh Phúc xin lỗi 3 người bị bỏ tù oan

Viện KSND Vĩnh Phúc xin lỗi 3 người bị bỏ tù oan

3 cụ ông được xin lỗi công khai sau 39 năm bị oan

3 cụ ông được xin lỗi công khai sau 39 năm bị oan

Công khai xin lỗi người bị oan sai trong vụ án giết người 40 năm trước

Công khai xin lỗi người bị oan sai trong vụ án giết người 40 năm trước

VKS xin lỗi 3 người bị bắt oan sai với tội giết người năm 1980

VKS xin lỗi 3 người bị bắt oan sai với tội giết người năm 1980

Bị bắt giam oan, 3 người được xin lỗi sau 39 năm

Bị bắt giam oan, 3 người được xin lỗi sau 39 năm

Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc xin lỗi công khai 3 người bị bỏ tù oan gần 40 năm

Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc xin lỗi công khai 3 người bị bỏ tù oan gần 40 năm