GD-ĐT ở vùng Dân tộc thiểu số và miền núi đạt nhiều kết quả nổi bật

GD-ĐT ở vùng Dân tộc thiểu số và miền núi đạt nhiều kết quả nổi bật

Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Đỗ Văn Chiến - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc...
Hoàn thiện, thực hiện tốt chính sách dân tộc trên tất cả các lĩnh vực

Hoàn thiện, thực hiện tốt chính sách dân tộc trên tất cả các lĩnh vực

Tham luận của đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Đại hội

Tham luận của đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Đại hội

Chiều 27/1, đại biểu tiếp tục thảo luận về văn kiện Đại hội tại hội trường

Chiều 27/1, đại biểu tiếp tục thảo luận về văn kiện Đại hội tại hội trường

Khai mạc Ngày hội văn hóa, du lịch tỉnh Hòa Bình tại Hà Nội

Khai mạc Ngày hội văn hóa, du lịch tỉnh Hòa Bình tại Hà Nội

Cô gái dân tộc Nùng và ước mơ trở thành bác sĩ

Cô gái dân tộc Nùng và ước mơ trở thành bác sĩ

Triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG DỰ HỘI THẢO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG DỰ HỘI THẢO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk

Tiếp sức, động viên, bồi đắp các 'hạt giống đỏ' vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tiếp sức, động viên, bồi đắp các 'hạt giống đỏ' vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hành trình đáng nhớ của tuổi trẻ vùng dân tộc thiểu số

Hành trình đáng nhớ của tuổi trẻ vùng dân tộc thiểu số

Khát vọng của đồng bào và kỳ vọng của Quốc hội

Khát vọng của đồng bào và kỳ vọng của Quốc hội

Học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiêu biểu- Những 'hạt giống' của tương lai

Học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiêu biểu- Những 'hạt giống' của tương lai

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Tuyên dương 145 HS-SV, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu 2020

Tuyên dương 145 HS-SV, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu 2020

145 học sinh, sinh viên, thanh niên người dân tộc thiểu số được tuyên dương

145 học sinh, sinh viên, thanh niên người dân tộc thiểu số được tuyên dương

'Đường đến ước mơ'

'Đường đến ước mơ'

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, xuất sắc

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, xuất sắc

Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020: Tạo động lực, khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ dân tộc thiểu số

Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020: Tạo động lực, khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ dân tộc thiểu số

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu

Tuyên dương 145 học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu

Tuyên dương 145 học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu

Tôn vinh 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Tôn vinh 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Những học sinh, thanh niên dân tộc làm tươi sáng bản làng

Những học sinh, thanh niên dân tộc làm tươi sáng bản làng

Tuyên dương 145 học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu

Tuyên dương 145 học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Tuyên dương 145 bông hoa tươi thắm góp phần làm bừng sáng bản làng

Tuyên dương 145 bông hoa tươi thắm góp phần làm bừng sáng bản làng

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2020

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2020

Các bạn trẻ không được quên tiếng dân tộc mình

Các bạn trẻ không được quên tiếng dân tộc mình

Chùm ảnh: Ngày thứ 2 Hội nghị Chính phủ với địa phương

Chùm ảnh: Ngày thứ 2 Hội nghị Chính phủ với địa phương

Giữ gìn văn hóa và hồn cốt người dân tộc thiểu số

Giữ gìn văn hóa và hồn cốt người dân tộc thiểu số

Ủy ban Dân tộc gặp mặt các HS, SV, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc

Ủy ban Dân tộc gặp mặt các HS, SV, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc

Gặp mặt 145 đại biểu dân tộc thiểu số trẻ tiêu biểu

Gặp mặt 145 đại biểu dân tộc thiểu số trẻ tiêu biểu

Ủy ban Dân tộc gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc

Ủy ban Dân tộc gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc

Số học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2020 tăng hơn 20%

Số học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2020 tăng hơn 20%

Gặp mặt đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2020

Gặp mặt đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2020

Đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình

Đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình

Tăng tốc phát triển để giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng tốc phát triển để giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chương trình nghệ thuật 'Ngọc Lặc khát vọng phát triển' chào mừng Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chương trình nghệ thuật 'Ngọc Lặc khát vọng phát triển' chào mừng Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi công Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện - Thanh Hóa I

Khởi công Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện - Thanh Hóa I

Tăng tốc phát triển, giảm nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng tốc phát triển, giảm nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng tốc phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng tốc phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số