Điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 về bầu Chủ tịch trong Công ty TNHH hai thành viên

Điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 về bầu Chủ tịch trong Công ty TNHH hai thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp rất phổ biến và được nhiều cá...
Những điểm doanh nghiệp cần lưu ý mùa đại hội đồng cổ đông

Những điểm doanh nghiệp cần lưu ý mùa đại hội đồng cổ đông

Doanh nghiệp xã hội được tiếp nhận tài trợ bằng tài sản, tài chính hoặc hỗ trợ kỹ thuật

Doanh nghiệp xã hội được tiếp nhận tài trợ bằng tài sản, tài chính hoặc hỗ trợ kỹ thuật

Vì sao Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons bị phạt?

Vì sao Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons bị phạt?

Coteccons bị xử phạt vì thực hiện giao dịch trái phép với Unicons và Ricons

Coteccons bị xử phạt vì thực hiện giao dịch trái phép với Unicons và Ricons

Doanh nghiệp nhà nước đảm bảo nguyên tắc thực hiện công bố thông tin

Doanh nghiệp nhà nước đảm bảo nguyên tắc thực hiện công bố thông tin

Những văn bản pháp luật nổi bật mới được ban hành tuần qua

Những văn bản pháp luật nổi bật mới được ban hành tuần qua

Cổ đông nhỏ được bảo vệ tốt hơn

Cổ đông nhỏ được bảo vệ tốt hơn

Tisco bất ngờ báo lãi sau thuế quý I vượt kế hoạch cả năm, đạt hơn 44 tỷ đồng

Tisco bất ngờ báo lãi sau thuế quý I vượt kế hoạch cả năm, đạt hơn 44 tỷ đồng

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng an ninh

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng an ninh

Phát triển nền tảng lõi của thị trường chứng khoán

Phát triển nền tảng lõi của thị trường chứng khoán

Doanh thu trăm tỷ vẫn không muốn làm giám đốc

Doanh thu trăm tỷ vẫn không muốn làm giám đốc

Cổ đông cần mạnh dạn đòi quyền

Cổ đông cần mạnh dạn đòi quyền

Thêm Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2020

Thêm Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2020

Doanh nghiệp cần lưu ý quy chế khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Doanh nghiệp cần lưu ý quy chế khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Cấp đổi thẻ căn cước mới, doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Cấp đổi thẻ căn cước mới, doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Tisco không chia cổ tức cho cổ đông trong 9 năm liên tiếp

Tisco không chia cổ tức cho cổ đông trong 9 năm liên tiếp

Nhìn lại vai trò lập pháp của Quốc hội

Nhìn lại vai trò lập pháp của Quốc hội

Doanh nghiệp Thái có kế hoạch mở rộng đầu tư vào Việt Nam ngay trong bối cảnh Covid-19

Doanh nghiệp Thái có kế hoạch mở rộng đầu tư vào Việt Nam ngay trong bối cảnh Covid-19

Bình Dương quảng bá cơ hội đầu tư tới các doanh nghiệp Thái Lan

Bình Dương quảng bá cơ hội đầu tư tới các doanh nghiệp Thái Lan

Doanh nghiệp Thái Lan muốn mở rộng đầu tư vào tỉnh Bình Dương trong bối cảnh Covid-19

Doanh nghiệp Thái Lan muốn mở rộng đầu tư vào tỉnh Bình Dương trong bối cảnh Covid-19

Dấu ấn của Chính phủ về cải cách thể chế và chính phủ điện tử mở

Dấu ấn của Chính phủ về cải cách thể chế và chính phủ điện tử mở

Nhiều quy định mới áp dụng cho mùa đại hội cổ đông 2021

Nhiều quy định mới áp dụng cho mùa đại hội cổ đông 2021

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Quy định mới mùa đại hội 2021

Quy định mới mùa đại hội 2021

Doanh nghiệp đại chúng cấp tập sửa đổi điều lệ

Doanh nghiệp đại chúng cấp tập sửa đổi điều lệ

Công ty TNHH có thể là thành viên góp vốn của công ty hợp danh

Công ty TNHH có thể là thành viên góp vốn của công ty hợp danh

Thành viên Hội đồng quản trị có được kiêm nhiệm kế toán trưởng?

Thành viên Hội đồng quản trị có được kiêm nhiệm kế toán trưởng?

Thành viên Hội đồng quản trị có được kiêm nhiệm kế toán trưởng?

Thành viên Hội đồng quản trị có được kiêm nhiệm kế toán trưởng?

Bình Dương: Công ty giải thể đầu năm, gần 400 công nhân đã có việc làm mới

Bình Dương: Công ty giải thể đầu năm, gần 400 công nhân đã có việc làm mới

Doanh nghiệp spin-off: giải pháp cho thương mại hóa tài sản trí tuệ trong các trường đại học

Doanh nghiệp spin-off: giải pháp cho thương mại hóa tài sản trí tuệ trong các trường đại học

Phó chủ tịch HĐQT người Anh của REE nộp đơn từ nhiệm

Phó chủ tịch HĐQT người Anh của REE nộp đơn từ nhiệm

Kỳ vọng từ các luật đầu tư kinh doanh có hiệu lực năm 2021

Kỳ vọng từ các luật đầu tư kinh doanh có hiệu lực năm 2021

Các trường hợp thay đổi thành viên của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Quy định của pháp luật về hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp?

Các ông chủ sẽ dễ kinh doanh hơn nhờ luật mới này

Các ông chủ sẽ dễ kinh doanh hơn nhờ luật mới này

Luật Doanh nghiệp mới tạo lực đẩy cho thị trường vốn, gia tăng bảo vệ quyền cổ đông

Luật Doanh nghiệp mới tạo lực đẩy cho thị trường vốn, gia tăng bảo vệ quyền cổ đông

Thị trường vốn 2021, chờ lực đẩy từ Luật Doanh nghiệp

Thị trường vốn 2021, chờ lực đẩy từ Luật Doanh nghiệp

Báo lãi lớn, ông lớn Kido ngày trở lại ấn tượng

Báo lãi lớn, ông lớn Kido ngày trở lại ấn tượng

Không cần thiết phải bán bằng mọi giá

Không cần thiết phải bán bằng mọi giá

Năm 2020, số lượng các VBQPPL được ban hành giảm so với trung bình các năm trước

Năm 2020, số lượng các VBQPPL được ban hành giảm so với trung bình các năm trước

Nghị định đầu tiên của Chính phủ trong năm 2021

Nghị định đầu tiên của Chính phủ trong năm 2021

Rắc rối pháp lý khi bán doanh nghiệp tư nhân

Rắc rối pháp lý khi bán doanh nghiệp tư nhân

2.100 doanh nghiệp được thành lập trong tuần đầu tiên của năm 2021

2.100 doanh nghiệp được thành lập trong tuần đầu tiên của năm 2021

Tiếp tục khẳng định hiệu quả vai trò tham mưu chiến lược về kinh tế

Tiếp tục khẳng định hiệu quả vai trò tham mưu chiến lược về kinh tế