Hà Nội tập trung làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Hà Nội tập trung làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Công đoàn chủ động bình ổn quan hệ lao động

Công đoàn chủ động bình ổn quan hệ lao động

Biểu quyết bầu BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII

Biểu quyết bầu BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân lần thứ VIII: ' Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển '

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân lần thứ VIII: ' Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển '

Bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII

Bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII

Công đảng Anh để ngỏ khả năng tổ chức lại trưng cầu ý dân Brexit lần 2

Công đảng Anh để ngỏ khả năng tổ chức lại trưng cầu ý dân Brexit lần 2

Phiên trọng thể Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 2018-2023

Phiên trọng thể Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 2018-2023

Tổ chức công đoàn phải tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tổ chức công đoàn phải tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kì 2019-2024

Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kì 2019-2024

Tổng Bí thư yêu cầu giúp người lao động thích ứng công nghiệp 4.0

Tổng Bí thư yêu cầu giúp người lao động thích ứng công nghiệp 4.0

Tổng Bí thư: Cán bộ công đoàn phải vững vàng, không để bị suy thoái

Tổng Bí thư: Cán bộ công đoàn phải vững vàng, không để bị suy thoái

Không để thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước của công nhân

Không để thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước của công nhân

Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong tình hình mới

Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong tình hình mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm

Hải Phòng thành lập Hội Bridge và Poker

Hải Phòng thành lập Hội Bridge và Poker

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII: Hôm nay bầu cử nhân sự Ban Chấp hành, Chủ tịch Tổng Liên đoàn

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII: Hôm nay bầu cử nhân sự Ban Chấp hành, Chủ tịch Tổng Liên đoàn

Hội công chứng viên Hà Nội: Phát huy vai trò đầu tàu của công chứng cả nước

Hội công chứng viên Hà Nội: Phát huy vai trò đầu tàu của công chứng cả nước

Gửi gắm nhiều kỳ vọng đối với công đoàn

Gửi gắm nhiều kỳ vọng đối với công đoàn

Hình ảnh Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Hình ảnh Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Ở đâu có người lao động bức xúc, ở đó có Công đoàn

Ở đâu có người lao động bức xúc, ở đó có Công đoàn

Mong muốn công đoàn tiếp tục đổi mới, hoạt động hiệu quả hơn

Mong muốn công đoàn tiếp tục đổi mới, hoạt động hiệu quả hơn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm

Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm

Kỳ vọng vào một nhiệm kỳ đổi mới

Kỳ vọng vào một nhiệm kỳ đổi mới

Tập trung chăm lo lợi ích người lao động

Tập trung chăm lo lợi ích người lao động

Hoạt động Công đoàn đóng góp vào thành tựu chung của đất nước

Hoạt động Công đoàn đóng góp vào thành tựu chung của đất nước

Tổ chức Công đoàn Việt Nam mãi xứng đáng là nền tảng chính trị, nền tảng xã hội của Đảng và Nhà nước ta

Tổ chức Công đoàn Việt Nam mãi xứng đáng là nền tảng chính trị, nền tảng xã hội của Đảng và Nhà nước ta

Khai mạc Đại hội XII Công đoàn Việt Nam: Tiếp tục phát huy vai trò là người đại diện tin cậy của người lao động

Khai mạc Đại hội XII Công đoàn Việt Nam: Tiếp tục phát huy vai trò là người đại diện tin cậy của người lao động

Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững đất nước

Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững đất nước

Công đoàn Việt Nam cần xây dựng kế hoạch ứng phó với cách mạng công nghiệp 4.0

Công đoàn Việt Nam cần xây dựng kế hoạch ứng phó với cách mạng công nghiệp 4.0

Mong đời sống, việc làm được cải thiện

Mong đời sống, việc làm được cải thiện

Đổi mới phương thức chỉ đạo, lấy người lao động làm trung tâm hoạt động của tổ chức công đoàn

Đổi mới phương thức chỉ đạo, lấy người lao động làm trung tâm hoạt động của tổ chức công đoàn