Nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác tuyển quân

Nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác tuyển quân

Những năm qua, bên cạnh tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), huyện Ân Thi (Hưng Yên)...
Triển khai các mô hình dân vận phù hợp, hiệu quả

Triển khai các mô hình dân vận phù hợp, hiệu quả

Bộ CHQS tỉnh đoạt giải nhất Cuộc thi Tìm hiểu 'Quân khu 3 – 75 năm đồng hành cùng dân tộc'

Bộ CHQS tỉnh đoạt giải nhất Cuộc thi Tìm hiểu 'Quân khu 3 – 75 năm đồng hành cùng dân tộc'

Bế mạc diễn tập lực lượng dự bị động viên năm 2020

Bế mạc diễn tập lực lượng dự bị động viên năm 2020

Tỉnh Hưng Yên bàn giao 140 công dân hoàn thành thời gian cách ly

Tỉnh Hưng Yên bàn giao 140 công dân hoàn thành thời gian cách ly

Xứng danh đơn vị 'lá cờ đầu'

Sát sao chỉ đạo, triển khai hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Sát sao chỉ đạo, triển khai hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Tỉnh Hưng Yên bàn giao 75 công dân hoàn thành thời gian cách ly

Tỉnh Hưng Yên bàn giao 75 công dân hoàn thành thời gian cách ly

Tỉnh Hưng Yên trao giấy chứng nhận cho 69 công dân hoàn thành thời gian cách ly

Tỉnh Hưng Yên trao giấy chứng nhận cho 69 công dân hoàn thành thời gian cách ly

Tỉnh Hưng Yên bàn giao 142 công dân hoàn thành thời gian cách ly

Tỉnh Hưng Yên bàn giao 142 công dân hoàn thành thời gian cách ly

Nữ nhân viên quân y 'trường kỳ' phục vụ cách ly

Nữ nhân viên quân y 'trường kỳ' phục vụ cách ly

Tỉnh Hưng Yên bàn giao 90 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung

Tỉnh Hưng Yên bàn giao 90 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung

Trao vật tư y tế tặng Trung đoàn 126, Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên

Trao vật tư y tế tặng Trung đoàn 126, Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên

'Hầm ở trong tim tao đây này'

'Hầm ở trong tim tao đây này'

Học và làm theo Bác ở cơ quan quân sự huyện Tiên Lữ

Tiếp tục đón chuyến bay đưa công dân Việt Nam trở về từ Anh

Tiếp tục đón chuyến bay đưa công dân Việt Nam trở về từ Anh

Niềm vui ngày hoàn thành cách ly

Niềm vui ngày hoàn thành cách ly

Tạo nguồn đảng viên trong thanh niên nhập ngũ ở Hưng Yên

Tạo nguồn đảng viên trong thanh niên nhập ngũ ở Hưng Yên

Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí năm 2020

Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí năm 2020