Thu hút thí sinh có lực học tốt vào các trường quân đội

Thu hút thí sinh có lực học tốt vào các trường quân đội

Thi THPT quốc gia 2019: Những lưu ý khi đăng kí xét tuyển vào trường quân đội

Thi THPT quốc gia 2019: Những lưu ý khi đăng kí xét tuyển vào trường quân đội

Kiểm tra công tác tuyển sinh quân sự tại Hà Tĩnh

Kiểm tra công tác tuyển sinh quân sự tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh luôn dành sự quan tâm, đầu tư cho công tác tuyển sinh quân sự

Hà Tĩnh luôn dành sự quan tâm, đầu tư cho công tác tuyển sinh quân sự

Hướng nghiệp sớm, nâng chất lượng tuyển sinh quân sự

Hướng nghiệp sớm, nâng chất lượng tuyển sinh quân sự

Nói đúng, hiểu rõ, định hướng sớm

Nói đúng, hiểu rõ, định hướng sớm

Ban TSQS Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tuyển sinh quân sự tại tỉnh Sơn La

Ban TSQS Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tuyển sinh quân sự tại tỉnh Sơn La

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tuyển sinh quân sự tại tỉnh Bến Tre

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tuyển sinh quân sự tại tỉnh Bến Tre

Chỉ tiêu tuyển sinh, tiêu chí xét vào các trường Quân đội năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh, tiêu chí xét vào các trường Quân đội năm 2019