Hiệu quả 'tròn khâu' ở Long Biên

Hiệu quả 'tròn khâu' ở Long Biên

Về chốn cũ khoắng của

Về chốn cũ khoắng của

Ngày 24/2: Hai vụ TNGT làm 4 người chết, 1 người bị thương

Ngày 24/2: Hai vụ TNGT làm 4 người chết, 1 người bị thương

Trang trọng, chu đáo, bảo đảm tốt chất lượng

Trang trọng, chu đáo, bảo đảm tốt chất lượng

Nâng cao chất lượng 'đầu vào' trong tuyển quân năm 2019

Nâng cao chất lượng 'đầu vào' trong tuyển quân năm 2019

Tổ chức chu đáo, an toàn công tác giao, nhận quân

Hội tòng quân trên đất Nam Bộ thành đồng

Hội tòng quân trên đất Nam Bộ thành đồng

Nô nức ngày hội tòng quân ở Bình Dương

Nô nức ngày hội tòng quân ở Bình Dương

TP Hồ Chí Minh: 3.800 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ

TP Hồ Chí Minh: 3.800 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ

Thanh niên xăm trổ viết đơn xin nhập ngũ và cái kết

Thanh niên xăm trổ viết đơn xin nhập ngũ và cái kết

Ngày hội tòng quân tại các địa phương ở Nghệ An

Ngày hội tòng quân tại các địa phương ở Nghệ An

Đại tướng Lương Cường động viên tân binh lên đường nhập ngũ tại Đan Phượng

Đại tướng Lương Cường động viên tân binh lên đường nhập ngũ tại Đan Phượng

Tiếp bước cha anh, lên đường tòng quân

Tiếp bước cha anh, lên đường tòng quân

Những người trẻ tiên phong

Những người trẻ tiên phong

Hàng ngàn thanh niên TP.HCM lên đường nhập ngũ

Hàng ngàn thanh niên TP.HCM lên đường nhập ngũ

Tự hào được trở thành Bộ đội Cụ Hồ

Đan Phượng rộn ràng ngày hội tòng quân

Đan Phượng rộn ràng ngày hội tòng quân

Thanh niên cả nước náo nức lên đường nhập ngũ

Thanh niên cả nước náo nức lên đường nhập ngũ

Tân binh huyện Đan Phượng nô nức lên đường nhập ngũ

Tân binh huyện Đan Phượng nô nức lên đường nhập ngũ

Hơn 500 công dân Quảng Ninh, Hải Phòng viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Hơn 500 công dân Quảng Ninh, Hải Phòng viết đơn tình nguyện nhập ngũ