Quyết tâm xây dựng chính quyền phục vụ, kiến tạo

Ngày 21-5, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Đồng Nai năm 2023.

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202405/quyet-tam-xay-dung-chinh-quyen-phuc-vu-kien-tao-ae45bc9/