Phú Yên: Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Ngày 3-3 tới, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch, xúc tiến đầu tư năm 2024. Phú Yên xác định phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn trong quy hoạch tỉnh tầm nhìn đến năm 2050.

Nguồn PLO: https://plo.vn/phu-yen-phat-trien-du-lich-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon-post778338.html