Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 51/CĐ-TTg, ngày 21/5/2024 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Đồng chí Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lao động, sản xuất năm 2023. Ảnh: BTV

Trong những năm qua, công tác ATVSLĐ được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực, nhưng gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động làm chết và bị thương nhiều người.

Trong những năm qua, công tác ATVSLĐ được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực, nhưng gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động làm chết và bị thương nhiều người.

Công điện nêu rõ, trong những năm qua, công tác ATVSLĐ được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người, ảnh hưởng tới sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, gây tâm lý bất ổn cho người lao động.

Để kịp thời chấn chỉnh công tác ATVSLĐ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thường xuyên kiểm tra, thanh tra, bảo đảm thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về ATVSLĐ, đặc biệt tại các công trình, dự án trọng điểm, trong các lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, tại các doanh nghiệp quản lý, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Khẩn trương xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ATVSLĐ trong tình hình mới.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác ATVSLĐ; công khai các vi phạm lên phương tiện thông tin đại chúng và những gương điển hình tiên tiến, các kinh nghiệm hay, bài học quý về bảo đảm ATVSLĐ trên toàn quốc.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý rà soát kỹ các quy định, quy chuẩn, quy trình về ATVSLĐ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về ATVSLĐ, đặc biệt đối với các công trình, dự án trọng điểm, các doanh nghiệp có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu cao trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác ATVSLĐ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm an ninh con người. Khuyến khích doanh nghiệp chủ động đầu tư, triển khai biện pháp phòng ngừa, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, công tác diễn tập để giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định về ATVSLĐ; kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả và xử lý nghiêm các vi phạm.

Báo Trà Vinh Online

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/trong-nuoc/thu-tuong-chinh-phu-chi-dao-chan-chinh-tang-cuong-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-37295.html