Kiểm soát xuất hóa đơn kinh doanh vàng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo, từ 15/6, nếu doanh nghiệp nào kinh doanh vàng mà không xuất hóa đơn điện tử có kết nối với cơ quan thuế thì sẽ bị rút giấy phép.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/kiem-soat-xuat-hoa-don-kinh-doanh-vang-124415.htm