Khơi mở sông nước Cửu Long

Khơi mở sông nước Cửu Long

Thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long

Thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long

Cà Mau trắng đêm ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Cà Mau trắng đêm ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Cà Mau cho học sinh tạm nghỉ học tránh áp thấp nhiệt đới

Cà Mau cho học sinh tạm nghỉ học tránh áp thấp nhiệt đới

Áp thấp nhiệt đới uy hiếp, Cà Mau căng mình lo chống thiên tai

Áp thấp nhiệt đới uy hiếp, Cà Mau căng mình lo chống thiên tai

Áp thấp nhiệt đới uy hiếp, Cà Mau căng mình lo chống thiên tai

Áp thấp nhiệt đới uy hiếp, Cà Mau căng mình lo chống thiên tai

Cà Mau: Học sinh vùng sâu đi đò đến dự lễ Khai giảng năm học mới

Cà Mau: Học sinh vùng sâu đi đò đến dự lễ Khai giảng năm học mới