Vĩnh Phúc: 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Vĩnh Phúc: 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Tính đến nay toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 4/9 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây...
2,8 tỷ đồng 'nâng chất' nhiều tuyến đường giao thông ở Nghi Xuân

2,8 tỷ đồng 'nâng chất' nhiều tuyến đường giao thông ở Nghi Xuân

Phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025

Phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025

Hiệu quả từ các công trình nông thôn mới

Hiệu quả từ các công trình nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới ở một số nước châu Á và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Xây dựng nông thôn mới ở một số nước châu Á và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) đạt chuẩn nông thôn mới

HĐND thành phố tạo động lực phát triển cho đô thị trung tâm Hà Tĩnh

HĐND thành phố tạo động lực phát triển cho đô thị trung tâm Hà Tĩnh

Ứng dụng công nghệ giúp ích lớn cho xã nông thôn mới của Cẩm Xuyên

Ứng dụng công nghệ giúp ích lớn cho xã nông thôn mới của Cẩm Xuyên

Ứng cử viên Võ Trọng Hải: Tập trung cao, dồn sức chỉ đạo, đưa Hà Tĩnh phát triển bền vững

Ứng cử viên Võ Trọng Hải: Tập trung cao, dồn sức chỉ đạo, đưa Hà Tĩnh phát triển bền vững

Nghệ An: Nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Nghệ An: Nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Xây dựng văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện Quan Hóa

Xây dựng văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện Quan Hóa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nghe dự thảo chương trình, đề án về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nghe dự thảo chương trình, đề án về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Quyết tâm sớm cán đích nông thôn mới

Quyết tâm sớm cán đích nông thôn mới

Quảng Ninh: 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao

Quảng Ninh: 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao

Thẩm định công nhận các xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao năm 2020

Thẩm định công nhận các xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao năm 2020

Mướt mắt những dãy tường rào xanh ở vùng nông thôn mới Nghệ An

Mướt mắt những dãy tường rào xanh ở vùng nông thôn mới Nghệ An

Hà Tĩnh triển khai chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

Hà Tĩnh triển khai chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

285 triệu đồng hỗ trợ xã Thượng Yên Công (TP Uông Bí) xây dựng NTM kiểu mẫu

285 triệu đồng hỗ trợ xã Thượng Yên Công (TP Uông Bí) xây dựng NTM kiểu mẫu

HĐND huyện Hoằng Hóa tổng kết hoạt động khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND huyện Hoằng Hóa tổng kết hoạt động khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

Hải Hà: Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng NTM

Hải Hà: Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng NTM

Xã vùng thượng phía Nam Hà Tĩnh dồn sức 'chặng nước rút' xây dựng nông thôn mới

Xã vùng thượng phía Nam Hà Tĩnh dồn sức 'chặng nước rút' xây dựng nông thôn mới

Phú Tân qua 2 năm thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Phú Tân qua 2 năm thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Vân Hòa vượt khó về đích nông thôn mới

Vân Hòa vượt khó về đích nông thôn mới

Nghệ An: 20 xã phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao

Nghệ An: 20 xã phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao

Đổi thay vùng quê An Bình

Đổi thay vùng quê An Bình

Nông thôn mới: Người dân hưởng lợi

Nông thôn mới: Người dân hưởng lợi

Người dân hưởng lợi

Người dân hưởng lợi

Tuyên Quang: Xã Thổ Bình (Lâm Binhh) sẽ về đích xã nông thôn mới trong năm nay

Tuyên Quang: Xã Thổ Bình (Lâm Binhh) sẽ về đích xã nông thôn mới trong năm nay

Xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh: Vững từ thôn, chắc từ xã để huyện vững chắc, tỉnh thuyết phục

Xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh: Vững từ thôn, chắc từ xã để huyện vững chắc, tỉnh thuyết phục

25 tỷ đồng 'nâng chất' hạ tầng giao thông mừng ngày hội bầu cử ở Lộc Hà

25 tỷ đồng 'nâng chất' hạ tầng giao thông mừng ngày hội bầu cử ở Lộc Hà

Xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Đồng Nai: Nhiều thành tựu đáng ghi nhận

Xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Đồng Nai: Nhiều thành tựu đáng ghi nhận

Hòa Bình Thạnh nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Hòa Bình Thạnh nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Những đồng vốn nhỏ tạo sinh kế

Những đồng vốn nhỏ tạo sinh kế

'Dân vận khéo' trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Thiệu Hóa

'Dân vận khéo' trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Thiệu Hóa

Cát Hải đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Cát Hải đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Làng quê tươi sắc mới

Làng quê tươi sắc mới

Năm 2023: Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Năm 2023: Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Rạng rỡ sắc màu Tùng Ảnh

Rạng rỡ sắc màu Tùng Ảnh

Người dân Thạch Hà sôi nổi xây dựng nông thôn mới trong kỳ nghỉ lễ

Người dân Thạch Hà sôi nổi xây dựng nông thôn mới trong kỳ nghỉ lễ

Nông thôn Nghệ An từ những mô hình 'sạch làng đẹp phố'

Nông thôn Nghệ An từ những mô hình 'sạch làng đẹp phố'

Chiến thắng 30/4 cổ vũ người dân Hà Tĩnh ra sức thi đua lao động sản xuất

Chiến thắng 30/4 cổ vũ người dân Hà Tĩnh ra sức thi đua lao động sản xuất

Xây dựng Nông thôn mới ở vùng đặc biệt khó khăn: Đường mới, tư duy sản xuất mới

Xây dựng Nông thôn mới ở vùng đặc biệt khó khăn: Đường mới, tư duy sản xuất mới

Thổi bừng ngọn lửa 'Đồng Khởi mới', hiện thực hóa khát vọng

Thổi bừng ngọn lửa 'Đồng Khởi mới', hiện thực hóa khát vọng

Lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc

Lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc