Người đàn ông 35 năm 'mang giới tính nữ' trên giấy tờ: Không có cơ sở giải quyết

Người đàn ông 35 năm 'mang giới tính nữ' trên giấy tờ: Không có cơ sở giải quyết

Thực hư chuyện người đàn ông 35 năm mang giới tính nữ trên giấy tờ

Thực hư chuyện người đàn ông 35 năm mang giới tính nữ trên giấy tờ

Rắc rối vụ người đàn ông 35 năm mang 'thân phận' nữ

Rắc rối vụ người đàn ông 35 năm mang 'thân phận' nữ

Hy hữu 35 năm thân trai mang giấy tờ con gái

Hy hữu 35 năm thân trai mang giấy tờ con gái

Hội Luật gia cụm ĐBSCL tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2017

Hội Luật gia cụm ĐBSCL tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2017

Truy lùng 'yêu tinh' nghề trộm

Truy lùng 'yêu tinh' nghề trộm

Truy lùng 'yêu tinh' nghề trộm

Truy lùng 'yêu tinh' nghề trộm

Hành trình truy lùng 'yêu tinh' nghề trộm

Hành trình truy lùng 'yêu tinh' nghề trộm