Robot 'Táo bạo' đường sắt Nhổn – Ga HN chạy thử nghiệm

Robot 'Táo bạo' đường sắt Nhổn – Ga HN chạy thử nghiệm

Robot TBM thứ hai với tên gọi 'Táo bạo' đã chính thức hoàn thành công tác lắp đặt và bắt đầu bước vào giai...
Chạy thử máy đào hầm đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội

Chạy thử máy đào hầm đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội

Robot đào hầm tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội hoạt động thế nào?

Robot đào hầm tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội hoạt động thế nào?

Chạy thử nghiệm robot đào hầm TBM đường sắt đô thị Nhổn- Ga Hà Nội

Chạy thử nghiệm robot đào hầm TBM đường sắt đô thị Nhổn- Ga Hà Nội

Đưa robot 'Táo bạo' vào chạy thử nghiệm

Đưa robot 'Táo bạo' vào chạy thử nghiệm

Robot đào hầm đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội bắt đầu chạy thử trong lòng đất

Robot đào hầm đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội bắt đầu chạy thử trong lòng đất

Lắp đặt hai máy đào hầm dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

Lắp đặt hai máy đào hầm dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

Cận cảnh 'quái vật' 850 tấn chạy thử nghiệm đào hầm ga S9 Kim Mã

Cận cảnh 'quái vật' 850 tấn chạy thử nghiệm đào hầm ga S9 Kim Mã

Đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội: 'Quái thú' đào ngầm chạy thử an toàn

Đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội: 'Quái thú' đào ngầm chạy thử an toàn

Hoàn thành lắp đặt máy đào hầm thứ 2 của tuyến metro Nhổn-ga Hà Nội

Hoàn thành lắp đặt máy đào hầm thứ 2 của tuyến metro Nhổn-ga Hà Nội

Robot 'Táo bạo' đào hầm ga S9 đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Robot 'Táo bạo' đào hầm ga S9 đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Hoàn thành lắp đặt hai máy đào hầm dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

Hoàn thành lắp đặt hai máy đào hầm dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

Cận cảnh robot đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội chạy thử trong lòng đất

Cận cảnh robot đào hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội chạy thử trong lòng đất

Robot 'táo bạo' đào hầm ga S9 đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Robot 'táo bạo' đào hầm ga S9 đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Chạy thử nghiệm robot 'Táo bạo' tại ga S9-Kim Mã

Chạy thử nghiệm robot 'Táo bạo' tại ga S9-Kim Mã

Đào 4km hầm đoạn metro Nhổn - ga Hà Nội

Đào 4km hầm đoạn metro Nhổn - ga Hà Nội

Tháng 5-2021, bắt đầu đào hầm tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

Tháng 5-2021, bắt đầu đào hầm tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

Robot 'Thần tốc' sẵn sàng khoan hầm tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội

Robot 'Thần tốc' sẵn sàng khoan hầm tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội

Vận hành chạy thử xong robot đào hầm đường sắt đô thị Nhổn-ga Hà Nội

Vận hành chạy thử xong robot đào hầm đường sắt đô thị Nhổn-ga Hà Nội

Khám phá quá trình lắp ráp hai robot đào hầm 'Thần tốc', 'Táo bạo' của tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội

Khám phá quá trình lắp ráp hai robot đào hầm 'Thần tốc', 'Táo bạo' của tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội

Quy trình lắp ráp robot đào hầm của tuyến đường sắt đô thị số 3

Quy trình lắp ráp robot đào hầm của tuyến đường sắt đô thị số 3

Hoàn thiện máy đào hầm thứ nhất dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Hoàn thiện máy đào hầm thứ nhất dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Hoàn thành chạy thử robot đào hầm tuyến Nhổn - ga Hà Nội, sẵn sàng vận hành

Hoàn thành chạy thử robot đào hầm tuyến Nhổn - ga Hà Nội, sẵn sàng vận hành

Khám phá quá trình lắp ráp hai robot đào hầm 'Thần tốc', 'Táo bạo' của tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội

Khám phá quá trình lắp ráp hai robot đào hầm 'Thần tốc', 'Táo bạo' của tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội

Quá trình lắp ráp robot đào hầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội có gì đặc biệt

Quá trình lắp ráp robot đào hầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội có gì đặc biệt

Tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương: Đã sẵn sàng khởi công

Đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội: Đoạn ngầm vẫn vướng giải phóng mặt bằng

Đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội: Đoạn ngầm vẫn vướng giải phóng mặt bằng

JVE đề xuất tài trợ xây dựng 'cao tốc ngầm' chống úng ngập và ùn tắc dọc sông Tô Lịch

JVE đề xuất tài trợ xây dựng 'cao tốc ngầm' chống úng ngập và ùn tắc dọc sông Tô Lịch

Đề xuất làm cao tốc ngầm dọc sông Tô Lịch có khả thi?

Đề xuất làm cao tốc ngầm dọc sông Tô Lịch có khả thi?

'Cao tốc ngầm dọc sông Tô Lịch là ý tưởng táo bạo, ngặt mỗi tiền'

'Cao tốc ngầm dọc sông Tô Lịch là ý tưởng táo bạo, ngặt mỗi tiền'

Đề xuất xây dựng hầm ngầm chống ngập kết hợp với cao tốc ngầm dọc sông Tô Lịch

Đề xuất xây dựng hầm ngầm chống ngập kết hợp với cao tốc ngầm dọc sông Tô Lịch

Đề xuất tài trợ lập Quy hoạch hệ thống hầm chống ngập kết hợp cao tốc ngầm chống ùn tắc nội đô Hà Nội

Đề xuất tài trợ lập Quy hoạch hệ thống hầm chống ngập kết hợp cao tốc ngầm chống ùn tắc nội đô Hà Nội

Đề xuất xây dựng hầm ngầm chống ngập kết hợp với cao tốc ngầm dọc sông Tô Lịch

Đề xuất xây dựng hầm ngầm chống ngập kết hợp với cao tốc ngầm dọc sông Tô Lịch

Đề xuất xây dựng hệ thống hầm ngầm khổng lồ chống ngập kết hợp cao tốc ngầm chống ùn tắc dọc sông Tô Lịch

Đề xuất xây dựng hệ thống hầm ngầm khổng lồ chống ngập kết hợp cao tốc ngầm chống ùn tắc dọc sông Tô Lịch

Doanh nghiệp Nhật đề xuất dự án cùng lúc giải quyết 3 vấn đề dân sinh của Thủ đô

Doanh nghiệp Nhật đề xuất dự án cùng lúc giải quyết 3 vấn đề dân sinh của Thủ đô

Dự án hầm ngầm khổng lồ chống ngập và giảm ùn tắc dọc sông Tô Lịch

Dự án hầm ngầm khổng lồ chống ngập và giảm ùn tắc dọc sông Tô Lịch

Đề xuất xây dựng hầm chống ngập kết hợp cao tốc ngầm dọc sông Tô Lịch

Đề xuất xây dựng hầm chống ngập kết hợp cao tốc ngầm dọc sông Tô Lịch

Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm các đơn vị đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết

Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm các đơn vị đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết

Chủ tịch Hà Nội thăm các đơn vị ứng trực phục vụ nhân dân dịp Tết

Chủ tịch Hà Nội thăm các đơn vị ứng trực phục vụ nhân dân dịp Tết

29 Tết, Chủ tịch Hà Nội xuống đáy ga ngầm chúc Tết công nhân

29 Tết, Chủ tịch Hà Nội xuống đáy ga ngầm chúc Tết công nhân

Chủ tịch Hà Nội thị sát công trường tuyến Nhổn - Ga Hà Nội

Chủ tịch Hà Nội thị sát công trường tuyến Nhổn - Ga Hà Nội

Chủ tịch Hà Nội thăm, chúc Tết công nhân công trường Đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

Chủ tịch Hà Nội thăm, chúc Tết công nhân công trường Đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra công trường metro thi công xuyên Tết

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra công trường metro thi công xuyên Tết

Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm, chúc Tết tại dự án đường sắt đô thị Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm, chúc Tết tại dự án đường sắt đô thị Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh thị sát công trường đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh thị sát công trường đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội