Bình Dương: Chuyển giao Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội về UBND tỉnh

Bình Dương: Chuyển giao Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội về UBND tỉnh

Ngày14/1, UBND tỉnh Bình Dương và Văn phòng Quốc hội đã tổ chức lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc...
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LÀO CAI

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LÀO CAI

KHAI MẠC VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ 75 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM

KHAI MẠC VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ 75 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM

HÌNH ẢNH VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC VỤ LỄ TÂN

HÌNH ẢNH VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC VỤ LỄ TÂN

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC VỤ LỄ TÂN

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC VỤ LỄ TÂN

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY, LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI VỚI CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY, LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI VỚI CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

HỘI THẢO GÓP Ý SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT CÔNG ĐOÀN

HỘI THẢO GÓP Ý SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT CÔNG ĐOÀN

HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG GẶP MẶT ĐOÀN ĐẠI BIỂU HỘI DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM

HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG GẶP MẶT ĐOÀN ĐẠI BIỂU HỘI DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG GẶP MẶT ĐOÀN ĐẠI BIỂU HỘI DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG GẶP MẶT ĐOÀN ĐẠI BIỂU HỘI DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI HÀN QUỐC PARK BYEONG-SEUG ĐẾN HÀ NỘI, BẮT ĐẦU CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC VIỆT NAM

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI HÀN QUỐC PARK BYEONG-SEUG ĐẾN HÀ NỘI, BẮT ĐẦU CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU DỰ KHAI TRƯƠNG TÒA SOẠN ĐIỆN TỬ BÁO ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN VÀ RA MẮT GIAO DIỆN MỚI

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU DỰ KHAI TRƯƠNG TÒA SOẠN ĐIỆN TỬ BÁO ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN VÀ RA MẮT GIAO DIỆN MỚI

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NHIỆM KỲ 2020-2025

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NHIỆM KỲ 2020-2025

Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội

Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TRÙ BỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NHIỆM KỲ 2020-2025

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TRÙ BỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NHIỆM KỲ 2020-2025

PHIÊN HỌP TRÙ BỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NHIỆM KỲ 2020-2025

PHIÊN HỌP TRÙ BỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NHIỆM KỲ 2020-2025

Xây dựng lực lượng Cảnh vệ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Xây dựng lực lượng Cảnh vệ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Triển khai tổ chức cuộc thi 'Tìm hiểu về 75 năm Quốc hội Việt Nam'

Triển khai tổ chức cuộc thi 'Tìm hiểu về 75 năm Quốc hội Việt Nam'

HÌNH ẢNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI 'TÌM HIỂU VỀ 75 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM'

HÌNH ẢNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI 'TÌM HIỂU VỀ 75 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM'

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI 'TÌM HIỂU VỀ 75 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM'

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI 'TÌM HIỂU VỀ 75 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM'

HÌNH ẢNH LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LỄ TÂN THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU

HÌNH ẢNH LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LỄ TÂN THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG LỄ TÂN THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG LỄ TÂN THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU

ĐOÀN CÔNG TÁC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ TẠI QUẢNG TRỊ

ĐOÀN CÔNG TÁC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ TẠI QUẢNG TRỊ

ĐỐI THOẠI GIỮA ĐẢNG ỦY, LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI VỚI CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

ĐỐI THOẠI GIỮA ĐẢNG ỦY, LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI VỚI CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

HÌNH ẢNH BUỔI GẶP MẶT VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

HÌNH ẢNH BUỔI GẶP MẶT VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Văn phòng Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhân sự mới

Văn phòng Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhân sự mới

Văn phòng Quốc hội bổ nhiệm nhân sự mới

Văn phòng Quốc hội bổ nhiệm nhân sự mới

Bốn Văn phòng Trung ương ủng hộ 1,175 tỷ đồng phòng chống dịch

Bốn Văn phòng Trung ương ủng hộ 1,175 tỷ đồng phòng chống dịch

4 cơ quan Văn phòng Trung ương ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

4 cơ quan Văn phòng Trung ương ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Các tập thể, cá nhân đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ gần 700 tỷ đồng để phòng, chống dịch Covid-19

Các tập thể, cá nhân đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ gần 700 tỷ đồng để phòng, chống dịch Covid-19

Gần 700 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Gần 700 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

4 Văn phòng Trung ương ủng hộ chống COVID-19 gần 1,2 tỉ đồng

4 Văn phòng Trung ương ủng hộ chống COVID-19 gần 1,2 tỉ đồng

Gần 700 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Gần 700 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Thêm nhiều nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thêm nhiều nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Gần 700 tỷ ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Gần 700 tỷ ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Đã có gần 700 tỉ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Đã có gần 700 tỉ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Phó Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố thành lập thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Phó Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố thành lập thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Công bố thành lập thành phố Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang

Công bố thành lập thành phố Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang

Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh do virus Corona

Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh do virus Corona

Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh nCoV

Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh nCoV

Lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 'viêm phổi Vũ Hán'

Lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 'viêm phổi Vũ Hán'

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống virus nCoV

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống virus nCoV

Thủ tướng: Đồng chí nào chủ quan chống dịch do virus corona, phải xử lý nghiêm!

Thủ tướng: Đồng chí nào chủ quan chống dịch do virus corona, phải xử lý nghiêm!

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm phổi do vi rút Corona

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm phổi do vi rút Corona

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Corona

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Corona